WeDo 2.0 på Hagåkers förskola

Barnens intresse för programmering och konstruktion blev upptakten till ett projekt med nya kluriga utmaningar med hjälp av materialet Lego WeDO 2.0.

We Hagåker. Foto: Frida Härlin

Vi har under våren börjat arbeta med programmering på vår avdelning (3-6 år) och på en IKT-handledarträff fick jag veta att det fanns något som hette Lego WeDo 2.0 som de hade använt i skolan för att konstruera och programmera. Jag fastnade direkt för detta då vi har några barn som visat stort intresse för programmering och som ofta vill konstruera, och vill ha lite extra kluriga utmaningar just nu. För att få tag i materialet gick jag in på Maker Mölndals facebooksida (MakerMölndal) där bokning av material såsom Lego WeDo 2.0 kan göras.

We Hagåker 2. Foto Frida Härlin


Efter överenskommelse gick vi till Stöd- och utvecklingsenheten med några barn för att hämta de två lådor med Lego WeDo 2.0 som vi bokat. Så fort vi kom tillbaks till förskolan ville barnen sätta igång att bygga och programmera men eftersom vi var de första med att låna just dessa lådor fick vi först sortera materialet enligt anvisningar. Redan då var engagemanget stort och barnen sorterade alla små bitar i diverse fack.

Eftersom materialet var helt nytt både för barn och pedagoger satte sig sedan en pedagog tillsammans med ett barn och började försöka lista ut hur det fungerade. Vi fick börja med att ladda ner appen WeDo 2.0 där olika projekt finns att välja på. Vi valde att bygga roboten “Spionrobot”.

We Hagåker 3. Foto: Frida Härlin


Efter val av projekt visas en kort introduktion av varför legofigurerna Max och Mia behöver spionroboten, varpå stegvisa instruktioner för konstruktionen av roboten visas. Vi byggde och letade delar tillsammans och det var väldigt spännande att få upptäcka och utmanas tillsammans. Då roboten var färdig anslöt vi den till iPaden via bluetooth.

Detta möjliggjorde nästa steg där en egen kod byggs genom att sätta ihop programeringsblock som visas på skärmen. Vi började med att skapa exempelkoden och tryckte på uppspelningsknappen. Vad häftigt det var när vi såg att vår kod fungerade och roboten blinkade! Vi testade de olika programmeringsblocken och upptäckte att den kunde låta, att vi kunde spela in ljud med mera.


När spionroboten var färdig visades roboten för resten av barngruppen som fascinerades och blev inspirerade att bygga. I början arbetade vi med några barn och en pedagog då vi byggde och programmerade men allt eftersom barnen blev mer säkra i hur appen fungerade började de arbeta mer självständigt.

De projekt de valt har även blivit mer och mer avancerade och barnen har visat stor respekt för de färdigbyggda robotarna. Det uppstod fantastiska samarbeten där barnen tränade mycket turtagning och att ta hjälp av varandra. De barn som byggt mycket har blivit våra “WeDo-experter” som alla kan vända sig till om de behöver hjälp. De har också fått träna på att följa instruktioner, konstruera och programmera. Det har varit så spännande att se hur mycket som tankeverksamhet som tycks pågå både hos de barn som konstruerar och programmerar och de som står vid sidan av!

Frida Härlin
Förskollärare Hagåkers förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad