Digital glasskiosk med QR

Traditionen med nätverk i Mölndals förskoleverksamheter ger unika möjligheter att lära av varandra. Här visar Gastorps förskola hur barnen med hjälp av en QR-kod kan betala med swish i glasskiosken på gården.


Utvecklingsarbetet i Mölndals förskoleverksamheter bygger mycket på att dela och lära tillsammans. En av satsningarna som just nu pågår är en appgrupp där bland annat pedagoger, verksamhetsutvecklare och IKT-samordnare möts för att utforska och kritiskt granska appar och andra digitala resurser som kan kopplas till förskolans uppdrag.

Vid den senaste träffen delade vi erfarenheter kring hur QR-koder på olika sätt kan användas tillsammans med barnen. Det fanns många goda exempel på hur berättelser, sånger, barnens egenproducerade filmer och annat innehåll kan göras tillgängligt i läshörnor och andra delar av förskolans miljöer. Ett exempel som fångade oss alla lite extra var Veronica Garthmans berättelse om glasskiosken på Gastorps förskola.

Tack för att du betalar med swish

Solen strålar och många barn söker sig till glasskiosken på Gastorps förskola som bjuder in till lek med sin läskande skyltning. När den första lilla kunden valt sin glass behövs förstås iPaden. Det finns en laminerad skylt med en swishsymbol med tillhörande QR-kod som barnen själva kan skanna. En lugn röst deklarerar ”tack för att du betalar med swish” och barnet med iPaden lyser av glädje.

Skapa och skanna QR-koder

På Gastorps förskola är det nu lätt att göra rätt för sig när vårsolen kräver en glass! För att skapa QR-koden har Veronica använt appen Cloud QR där hon har lagt in en bild och en ljudinspelning kopplat till QR-koden vilket ger känslan av en talande bild.

När barnen sedan skannar koden använder de sig av appen Cloud QR Skanner. Fördelen med den appen är att barnen kan skanna på ett säkert sätt då de bara kan nå det önskade innehållet och inte får andra förslag att klicka sig vidare på från Youtube.

Digital glasskiosk på förskolans gård

Inspirerande affärslek

Med hjälp av QR-koder har även café- och affärsleken blomstrat på Gastorps förskola. Kunderna kan bland annat skanna för att få reda på när bullarna är klara för avhämtning. Veronica med kollegor funderar även vidare på att berika barnens lek med sorlet på en flygplats, ljuden i en affär eller en läkare som ropar upp nästa patient. Ja som ni märker så finns det oändligt med uppslag som kan möta det som för tillfället engagerar barnen i leken.

Pojke betalar med iPad via QR-kod på förskolan

Adekvat digital glasskiosk

Vi som arbetat många år i förskolan minns tydligt övergången när barnen började betala med kort istället för sedlar och mynt och nu har barn och pedagoger på Gastorps förskola utvecklat det ett steg till.

Barns lekar förändras i takt med vår samtid och deras livsvärldar syns tydligt för den som är nyfiken och lyhörd. Veronica och hennes kollegor har fångat upp hur det för dagens barn är helt naturligt att betala med swish och hur det kan berika leken med adekvat digital kompetens på ett väldigt konkret sätt.

Text: Marie Eriksson
Bilder och inspiration: Veronica Garthman


Här finns tydliga instruktioner kring att skapa med Cloud QR exempelvis genom att spela in när ett barn berättar om en teckning eller att koppla QR-koder till pedagogisk dokumentation.

Är du nyfiken på att läsa mer om Veronicas arbete så berättar hon mer i en intervju i bloggen Profilen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad