Barnen som fotografer

På Lackarebäcks förskola görs barnen delaktiga i dokumentationen på flera olika sätt. Barnen är själva fotografer och väljer hur de vill redigera och presentera sina bilder och filmer.

På avdelningarna Trollskogen och Lyckostenen har pedagogerna tagit till olika grepp för att det ska vara enkelt för barnen att kunna fotografera och hantera bilder. Barnen har alltid iPads till hands men just vid fotografering kan de upplevas som lite otympliga för barnen berättar förskollärare Fredrik Görling.

För att ge barnen tillgång till ett mer smidigt, portabelt verktyg har de tillvaratagit en äldre iPhone som nu är helt tömd så när som på kamerafunktionen. Det gör att barnen själva kan dokumentera det de är intresserade av.

Motiv som barnen fotograferat

Veckans fotograf

För att alla barn ska bli delaktiga i dokumentationen arbetar både Trollskogen och Lyckostenen med veckans fotograf vilket innebär att ett eller två barn har hand om iPhonen under en vecka och dokumenterar. En del av bilderna visas direkt upp för gruppen genom att telefonen kopplas upp till storskärm eller projektor. Andra bilder airdroppas till en iPad så att barnen kan arbeta vidare med redigering av sina bilder och filmer på olika sätt.

De bilder som barn och pedagoger inte väljer att spara raderas efter en vecka så att varje ny fotograf får en tom telefon att arbeta med. Pedagogerna har valt att barnen får sortera och välja fyra bilder var av de bilder som har tagits för att presentera för resten av gruppen. Dessa fyra bilder kommer även presenteras på lärplattformen så vårdnadshavarna kan samtala med sina barn om bilderna när de är hemma.

Motiv som barnen fotograferat

Redigering

Både pedagoger och barn på Lackarebäcks förskola arbetar ofta i pic collage när bilderna ska sättas samman och eventuellt förtydligas med kompletterande text. Hela enheten har satsat på betalversionen Pic collage edu som är mer användarvänlig och fri från reklam och vattenstämplar.

Det är också smidigt att det i den versionen går att skriva ut collagen direkt från appen när det önskas berättar Fredrik.
-Det som ska sparas vidare lagrar pedagogerna inte i appen, utan vi sparar ner det till kamerarullen eller i stadens egna cloudfunktioner som uppfyller alla säkerhetskrav.

Om barnen har filmat med iPad eller iPhone så finns det även möjligheter att skapa filmsnuttar via Green Screen by Do Ink eller att redigera i iMovie tillsammans med en pedagog. Tidigare har det spelats in filmer om hur barnen tvättar händerna, trolleritrick samt även när ett torn barnen byggt rasar, för att se från ett annat perspektiv.
-Allt kan spelas upp via Apple TV eller direkt från iPaden. Här är det bara barnens fantasi som speglar möjligheterna till delaktighet inom digitalisering.

Pedagogernas reflektion

När arbetslaget ser vilka bilder olika barn fotograferat och väljer att arbeta vidare med så ger det en indikation kring vad barnen tycker är viktigt och hur de har tagit till sig undervisningen på olika sätt. Det blir också en hjälp i att fånga upp nya intresseområden att arbeta vidare med tillsammans med barngruppen.

Fredrik och hans kollegor ser många möjligheter i arbetet med barns dokumentation och de funderar på olika sätt att utveckla det vidare.
-Kanske skulle barnen även kunna få möjlighet att ta med sig iPhonen hem för att dokumentera något de vill berätta om för barngruppen. Vi har sedan tidigare en bokpåse som barnen får ta hem för att kunna ta med sin favoritbok till förskolan för gemensam läsning och det här skulle kunna bli en vidareutveckling av det arbetet.

Text: Marie Eriksson
Foto: Fredrik Görling och barn på Trollskogen

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad