AI-teknik möter undervisning

Vad händer när en chattrobot plötsligt kan skriva texter åt oss? Förvaltningschef Fredrik Hellsten bloggar om hur den nya tekniken med AI-tjänster kan väcka funderingar och oro men också ge nya möjligheter i undervisningen.

Den digitala utvecklingen sker i snabb takt och ibland kan det vara svårt att hänga med i allt det nya. Under senare tid har flera olika AI-tjänster dykt upp och väckt nyfikenhet hos många - även bland våra barn och unga. Med hjälp av några korta rader kan vi be en chattrobot om hjälp med saker som att formulera en text, skriva en dikt eller komponera en låt.

AI (artificiell intelligens) har blivit ett hett ämne i samhällsdebatten och det har också väckts en hel del frågor om hur det kan påverka skolans undervisning. Det kan vara nära till hands att se farhågor kring att det kan leda till fusk och svårigheter i bedömningen av elevers förmågor. Men vi kan också titta på den nya tekniken med en nyfikenhet på vilka möjligheter den kan erbjuda.

ChatGPT är öppen för alla och är en relativt ny funktion som bara funnits några månader. Det är spännande att se hur några elever och lärare redan börjat utforska AI-tjänster för att upptäcka hur den kan vara till nytta i utbildningen såväl som i vardagen. När lärare och elever är nyfikna tillsammans ger det möjlighet att lära mer om både risker och möjligheter med den nya tekniken.

Det är alltid lite svårt att förhålla sig till nya digitala tjänster. Funktioner som miniräknare, stavningskontroll och översättningsprogram väckte en hel del funderingar och oro när de var nya men idag är det tjänster som är flitigt använda av elever och lärare. Tekniskt finns möjligheten att stänga av eller begränsa användandet av tjänster i våra nät och det kan göras vid exempelvis en provsituation om behovet finns, men vi behöver framför allt fokusera på och utforska hur ny teknik kan utveckla lärande och undervisning.

Vi har redan flera goda exempel på hur AI-tjänster kan användas i undervisningen. De har till exempel använts av lärare för att inspirera elever att få idéer till en egen uppsats i ett ämne. Alla elever ska få utveckla adekvat digital kompetens och då behöver vi tillsammans utforska nya möjligheter och inte i första hand begränsa användandet. Den digitala tekniken har redan omdefinierat lärande och den utvecklingen kommer att fortsätta.

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef skolförvaltningen

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad