Nätverksträff för Kreativa återvinningscenter på Skatan, Sinkadusen

23:e februari samlades 18 pedagoger från olika delar av landet och pratade möjligheter och utmaningar med rest- och spillmaterial.

Skatan Sinkadusen nätverksträff

(På bilden ovan syns hur blöjmaterialet som vi på Skatan får från SCA fångade mångas intresse. Vi insåg att VITT kan vara på många olika sätt!)

På nätverksträffen var det representanter från REmida i Vaggeryd, ÅterC från Härryda, Centrumskatten som ligger i Tibro, representanter från Skövde som ska starta upp ett nytt återanvändningscenter, Returen på Hisingen, Guldgruvan från Töreboda och Skatan från Mölndal.

För ett hållbart samhälle

Eftersom vi alla arbetar med frågor som rör ett hållbart samhälle så blir nätverkandet ett sammanhang som binder oss samman och där vi kan hjälpas åt att fundera på hur och var vi kan synliggöra vårt arbete. En gemensam tanke för våra center är att skapa mötesplatser där vi kan utvecklas och lära i sammanhang som gynnar social och ekologisk hållbarhet. Gemensamt för oss alla är också att vi har samarbete med företag i staden vi verkar i och tar tillvara på deras rest- och spillmaterial. Vi ser materialet som en tillgång som inspirerar till nytänkande, lekfullt skapande och utforskande.

Papper på Skatan

(Bilden ovan visar hur papper i olika format och tjocklek lockar till många olika möjligheter.)

Olika inriktningar

Ett ämne som togs upp var att vi har lite olika inriktningar på centren där till exempel Returen på Hisingen arbetar mycket med digital teknik kopplat till återbruksmaterial och REmida i Vaggeryd har ett nära samarbete med konstnärer. ÅterC berättade om Härrydas nya satsning på ett Science-center som heter Tellus och där fokus ligger på matematik, teknik och naturvetenskap. Vi förde också diskussioner om att vara i materian i materialet det vill säga att ha ett respektfullt och nyfiket synsätt på materialet.

Nätverksmedlemmar SKatan

(Bild ovan på Kerstin och Camilla som arbetar på Remida Vaggeryd som berättade om arbetet med att bli ett certifierat ReMida. I Sverige finns det ytterligare ett Remida i Södertälje.)

Alla kan göra skillnad

Jag avslutar med några kloka ord Mia Andersson som är verksamhetsutvecklare inom Förskola Norra Hisingen och som startat upp Returen:

”Jag vill att varje människa skall gå ut i livet och känna jag kan göra skillnad, jag kan påverka för att skapa ett bättre oss. Detta behöver varje barn få med sig som en ryggrad och vi vuxna måste främja och lyfta det var vi än gör så det blir till synliga handlingar”

*ReMida startade i Reggio Emilia i norra Italien 1996. Namnet ReMida kommer bland annat av MIDA, som var en Gud i den grekiska mytologin. Allt han rörde vid blev till guld.

Bloggat av:
Carina Eriksson
Kreativ ledare på Sinkadusen

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad