Hållbar utveckling i förskolan

Stretereds förskola har en lång tradition av miljöarbete och har Grön Flagg-certifiering sedan 2009. De samarbetar även internationellt kring vatten och hållbar utveckling. Pedagogerna på förskolan har gjort en film om arbetet.

hallbarutveckling_barbroagnar

Det övergripande målet är att barnen ska få fina upplevelser i skog och mark och därmed utveckla en vilja att vara rädd om naturen. Vi sopsorterar på avdelningarna och barnen lär sig då på ett naturligt sätt att skilja olika material åt. Papper, metall, plast och komposterbara sorteras på respektive avdelning och glas, porslin, elektronik med mera på förskolans miljöstation.

Sedan 2102 har förskolan haft ett internationellt samarbete med Polen, Island, Estland och Spanien på tema vatten och hållbar utveckling. Vi har forskat kring hur livet i vattnet påverkas av att vi människor inte sopsorterar och att en massa plast hamnar hos fiskarna i sjö och hav. Projektet har också handlat om varför vi behöver vatten, var det finns och inte finns och kring säkerhet vid vatten.

På våren planterar vi frön tillsammans på förskolans båda ljusgårdar och det är spännande att sedan uppleva hur växterna gror och blir allt större. Det är en också härlig känsla att koka och äta potatis man odlat själv eller att kunna mumsa på bär under utevistelsen.

Barbro Agnar Förskolechef Stretereds förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad