Konstruktioner och relationer

På Regnbågens förskola i Mölndal är byggrummet en plats där relationer byggs och utvecklas. En kreativ lärmiljö som skapar goda möten mellan barn och mellan barn och material.

! Regnbågen bygg. Foto Golalai Abdali

Miljön som den tredje pedagogen

På Regnbågens förskola ser vi miljön som den tredje pedagogen. En bra lärmiljö skapar vi tillsammans med barnen och utifrån deras intresse och nyfikenhet där de ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

En god lärmiljö bestäms också av hur vi bemöter varandra: pedagoger, barn och föräldrar. Viktigt är den barnsyn och kunskapssyn som vi vuxna har och vill förmedla till barnen. Barn behöver mötas med respekt, de behöver bli lyssnade på och bli bekräftade. 

Byggmiljö 2. Regnbågen. Foto: Golalai Abdali

Vårt syfte på Regnbågen är att skapa miljöer som möter alla barn på många olika sätt. En lärmiljö som skapar goda möten mellan barn, en miljö där barn kan utmanas tillsammans med andra men också själv. Den ska innehålla material som lockar alla sinnen och utmanar barnen i sin lek och i sitt utforskande. 

Regnbågen bygg 3. Foto Golalai Abdali

Mötesplatser

Med lärmiljöer som skapar många olika mötesplatser och som bjuder in till kommunikation och samarbete tror vi att barnen utvecklas och stimuleras på ett bra sätt. På ett sätt som får dem att vilja utforska sin omvärld. Varje avdelning har avsatt utrymme både i miljön och i verksamhetens innehåll för att bygga och konstruera.

I byggrummet finns bland annat byggbord och hyllor där vi har ställt fram en mångfald av material med olika form och egenskaper i genomskinliga plastlådor och en projektor för att kunna projicera barnens bygge på väggen.

Vi har även pappcylindrar i olika höjd, pappskivor som ger balans. Tanken är att kunna bygga högt, långt, stabilt, stort, litet, estetiskt, med färg och symmetriskt. Mycket av materialet hämtas på Skatan, Mölndals kreativa återanvändningscenter. Där får vi både material och inspiration.

Regnbågen bygg 3. Foto Golalai Abdali

Nyfiket förhållningssätt

Bygg och konstruktion hos oss handlar om så mycket mer än bara materialet. Det handlar om vårt förhållningssätt och hur vi synliggör en läroprocess i konstruktionsleken för barnen, föräldrarna och för oss själva.

Vårt förhållningssätt bygger på att pedagogen är nyfiken, samtalar med barnen, ställer utmanade frågor och erbjuder material utifrån deras intressen. Vi är delaktiga i barnens lek och samspelar med barnen i processen att bygga upp relationer med varandra, till material men också till den kontext de befinner sig i. Vi arbetar för att barnen ska lära sig vikten av samarbete men också att de utforskar sin egen individualitet.

Dokumentation

När vi dokumenterar för att synliggöra läroprocesser utgår vi från GTLUB som underlag för dokumentationen:

G = gjort
T = tänkt
L = lärt
U = utvecklat
B = barns inflytande

Dokumentationen utgör underlag för reflektion och hjälper oss att se nästa steget till att skapa möjligheter till vidare utforskande och skapande i konstruktionsrummet.

Varför bygg och konstruktion?

Bygg och konstruktion har mycket matematiska grunder, även estetiska, fantasifulla och lekfulla. I konstruktionsleken tränas barnen i att tro på egna eller andras förmågor. Undersökande sker kring balans och jämvikt. Problemlösning och kreativitet tränas i ett förhandlande mellan barn eller mellan barn och material eller till och med då olika material möts. Relationer skapas, byggs och utvecklas. Det skapas både vänskapsband mellan barnen och med materialet.

Regnbågen bygg 5. Foto Golalai Abdali

Även hållfasthet och andra fysikaliska fenomen utmanas liksom kreativiteten där det är viktigt med mångfalden i materialet. Vi lägger till och ibland kanske det också behövs plockas bort. Det behöver finnas så mycket material att det räcker till att fortsätta bygga vidare.

Regnbågen bygg 6. Foto: Golalai Abdali

Det är betydelsefullt för en mångfald och möjligheter av konstruktioner att det finns många olika material med olika egenskaper. Barnen kan göra kompositioner som blir olika varje gång. För en del barn blir undersökande av materialet det viktigaste, för andra själva byggandet och för vissa är leken som tar vid när bygget är klart viktigast.

Golalai Abdali, Regnbågens förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad