Nobelfirande på Stensjöns förskola

Kungligt, festligt firande med spännande experiment och filmer.

Nobel exp skf

Varje år har vi som stående inslag att anordna en Nobelbankett för äldrebarn­avdelningarna på förskolan. Förutom att det är en högtidlig och rolig dag då vi äter trerätters meny till lunch i vår piazza, tar vi tillfället i akt och lär oss mer om naturvetenskap genom att erbjuda barnen möjligheten att experimentera extra ofta under november och december månad.

Experimentverkstad

En dag fick vi på förskolan ett videomeddelande från vårt alldeles egna kungapar som brukar komma med den årliga inbjudan till Nobelbanketten.

Då vi arbetar med sagan som röd tråd i lärandet känns det naturligt att möta olika sagokaraktärer, och kungaparet har vi levandegjort för att sätta guldkant på verksamheten vid festliga tillfällen. Nu ville de inspirera oss till ett experiment inför vårt Nobelfirande!

De testade att göra ett kemiskt experiment med en vulkan av Play-Doh som fick utbrott då bakpulver och ättiksprit blandades. Karamellfärg gav lavan en häftig färg.

Sedan hade vi pedagoger förberett för att det under november och december månad skulle finnas möjlighet att lätt testa en rad olika experiment på avdelningen. Experimentutrustning fanns i olika tygklädda hinkar som var lätta att plocka fram och hade illustrativa bilder.

Barnen fick välja något som intresserade dem och jobba i smågrupper. De som ville fick också visa sina experiment för kompisarna i how to-filmer de själva gjorde.

Gör så det kommer på tv:n sa en flicka som ville se sin film när den var klar. Andra fick själva ordna bilder till vår dokumentationsvägg, medan en grupp gjorde en dörrskylt till ”Experiment­rummet”. Några femåringar tyckte att det vore roligt att rita en ny experiment­beskrivning istället för den som fanns med i experimenthinken från början, och gjorde illustrativa bilder med text som de skrev helt själva.

Nobelfirande Stensjön påsar skf
Nobel hypotes skf

Tidigare har vi pedagoger också gjort en annan kemiorienterad experimentfilm som vi också återanvände som inspiration till vad man kunde få göra. Då gjorde vi en en rödkålslavalampa med forskaren Laura och vildsvinet Lillan, se nedan. 

Lila vattenavkok gjort på kålbitar som barnen brutit i en gryta hälldes på en pet-flaska och vi slog på rapsolja. Vi samtalade kring hur vattnet och oljan lade sig i separerade lager och vad det kunde bero på.

Vi ställde hypoteser kring vad som skulle hända när vi stoppade i en c-vitaminbrustablett. Vips hade vi fått en lavalampa där större lilafärgade vätskespår cirkulerade i flaskan utan att blanda upp sig med oljan.

Detta experiment blev nu återupplivat. Lila vattenavkok gjort på kålbitar som barnen brutit i en gryta hälldes på en pet-flaska och vi slog på rapsolja. Vi samtalade kring hur vattnet och oljan lade sig i separerade lager och vad det kunde bero på. Vi ställde hypoteser kring vad som skulle hända när vi stoppade i en c-vitaminbrustablett. Vips hade vi fått en lavalampa där större lilafärgade vätskespår cirkulerade i flaskan utan att blanda upp sig med oljan.

Språk och naturvetenskap

Genom de olika experimenten har vi förvärvat nya språkliga begrepp såsom exempelvis hypotes, kemi, expandera, separera och laboration. Barnen har fått använda ett undersökande arbetssätt och ställa hypoteser som vi gemensamt reflekterat kring i gruppen.

De har också själva valt något sätt att dokumentera sina experiment på och visat och berätta om det för kompisarna. Vi ville genom projektet väcka intresse för naturvetenskap och ge barnen känslan av att de kan ta reda på något de inte vet genom att själva undersöka och laborera.

Vi kommer fortsätta vårt experimentprojekt genom att inreda miljön i ”Experimentrummet” med mer material och laborationskläder. Vi har pipetter, provrör, skyddsglasögon och olika behållare. Något av detta fick vi av en förälder som är kemist, andra saker hade AstraZeneca skänkt till återbrukscentrat Sinkadusen.

Vi fick också hjälp med ett spännande och relaterat studiebesök av företaget efter att de uppmärksammat vårt utvecklingsarbete inom naturvetenskap. På avdelningen har vi också lånat in flera experimentböcker via bokbussen. Exempelvis var boken ”Russinhissen” användbar. Dessutom finns många bra how to-filmer för experiment i LTH:s (Lunds Tekniska Högskolas) kemiadventskalender som finns på YouTube.

Skolinspektionen har sett att svenska förskolor i allmänhet är duktiga på arbete med vardagsmatematik, men i övrigt är mindre bra på att lyfta fram teknik och naturvetenskap. Även hos oss kände vi att vi borde kunna bidra till mer inspirerande lärmiljöer och möjliga lärtillfällen inom naturvetenskap. Detta gjorde området extra angeläget att arbeta med. Vi såg att experiment och laborationer kunde vara en intressant väg in i att stärka både barns och pedagogers kompetens inom fältet.

Festdagen som grand finale

Traditionen med Nobelmiddag startades av vår tidigare förskolekock Lina Andersson Fasth. Vår nuvarande kock Philippa Sherchan håller festligheterna vid liv.

Innan Nobelbanketten såg vi en kortfilm om Alfred Nobel som en pedagog klippt ihop i iMovie för att den skulle bli lite enklare att ta till sig. Under filmen bjöds vi en fördrink i form av juice från en silvrig bricka. Sedan installerade vi oss vid de pampigt dukade borden i piazzan där lokalen med hjälp av projektorn kunde förvandlas till Blå Hallen. De digitala verktygen kan vara till stor hjälp i att skapa en atmosfär via projiceringar på väggen. Att få uppleva positiva matstunder är en del av arbetet med måltidspedagogik på förskolan. Nobelmiddagen ingår på ett naturligt sätt i det arbetet. Vi samtalar kring vad vi äter och lyfter fram olika spännande råvaror och grönsaker i festlig inramning. Exempelvis fick månadens grönsak pumpa vara huvudingrediens i förrätten. Firandet blev också naturligt länkat till naturvetenskapligt arbete i förskolan genom vårt experimentprojekt.

Nobelfest Stensjön skf

Arrangemanget bakom Nobelfirandet

För att få till Nobelfirandet var vi ute i tid. Förskolans sagogrupp bestämde festdagens upplägg och fördelade ut ansvarsområden till pedagogerna så att alla fick bidra. Förutom att göra experimentinspiration fick två pedagoger klä ut sig till kungaparet och leverera inbjudan till festmiddagen. Några vuxna blev välklädda servitörer på festen. Andra fick ansvara för högtidlig dukning med passande rekvisita som vi letade reda på i gömmorna hemma i form av exempelvis gamla nyårsdekorationer, silvriga brickor, glitter och kandelabrar. Man kan låna ihop det mesta. Vi köpte vita pappersdukar och fina servetter. Barnen fick personliga bordsplaceringsskyltar som de själva var med och gjorde. Någon pedagog hade beställt juice och ordnat salta pinnar till aperitifen vid filmvisningen om Alfred Nobel innan middagen. Alla avdelningar laminerade och satte band på egna nobelmedaljer till barnen.

Avslutningsvis

Genom Nobelfirandet på förskolan upplever vi gemenskap och glädje. Vi får något att se fram emot och det blir en naturlig ingång mot att lyfta fram experiment och naturvetenskap. Vi har samtalat om vad en uppfinnare och forskare är och fått veta mer om Alfred Nobel. Inte ens för Alfred Nobel blev alla uppfinningar och experiment lyckade direkt, utan han fick kämpa på i motvind.

En uppfinnarflopp han stod bakom var exempelvis denna cykel som dåtidens samhälle inte var mottagligt för. Att samtala om att även de som blir experter på något måste kämpa under resans gång känns viktigt. Allt nytt vi ger oss på kanske inte blir bra omedelbart, men skam den som ger sig!

Solägget på Stensjöns förskola
via Emma Gustafsson och Linda Giorgi.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad