Lärande utbyte i Kina

Som en del i ett Atlasprojekt reste en grupp från fyra förskolor i Lindome till Jinan i Kina för lärande utbyte. Det spännande uppdraget under resan handlade både om att jobbskugga och om att leda undervisning.

1. Kina resan. Foto: Pedagoger Lindome

Resan till Jinan

I våras ansökte våra två förskolechefer Yvonne Ljungström och Irene Nilsson om bidrag till ett utbyte med Kina. En kontakt hade redan etablerats mellan förskolor i 6-miljoners-staden Jinan och Mölndals förskolor under tidigare år. Projektet fokuserar på hållbar utveckling/miljö, programmering/matematik och språk/kommunikation/flerspråkighet.

I oktober 2017 reste Lindometruppen bestående av 14 pedagoger och 2 förskolechefer resa till Kina. De förskolor som deltar i projektet är Fågelstens förskola, Barnsjövägens förskola, Gastorps förskola och Bräcka förskola.

2. Kinaresan. Foto: Pedagoger Lindome

Skugga, undervisa och reflektera

Vårt uppdrag var att jobbskugga. Vi skulle ta del av de kinesiska pedagogernas arbetssätt i deras kultur. Vi skulle ha ”lektioner” (undervisning, samlingar, projekt) på vårt svenska arbetssätt i de kinesiska barngrupperna.

Varje dag reflekterade vi tillsammans och gjorde lärdomar om varandras arbetssätt och uppdrag. Vi besökte universitetet för lärarutbildningen som förskolorna var knutna till. Vi fick möta många lärarstudenter som gjorde sin praktik när vi var där.

3. Kinaresan. Foto: pedagoger Lindome

Verksamhetens organisation

Barnen börjar förskolan vid 3 års ålder i Kina. Dessförinnan togs barnen om hand av far och morföräldrar eller andra närstående. Vi besökte tre stora förskolor med ca 400-500 barn på respektive förskola.

Varje barngrupp består av ca 25-40 barn och 1-2 pedagoger var ansvariga för undervisningen. Dessutom arbetade assistenter som resurs vid mat och vila. Förskolorna hade egna kök där maten tillagades. Alla barn sov i små sängar. Vilan var obligatorisk för alla barn i två timmar. Förskolorna hade anställda vakter som jobbade hela dagarna för att bevaka att endast behöriga fick komma innanför de höga grindarna till förskolan.

Alla vårdnadshavare kom för att hämta sina barn samtidigt, så det var lång kö. Alla barn hade ett nummer (som de fick vid inskolningen) och när dagen var slut ställde barnen sig på led. På utsidan stod vårdnadshavarna också de i nummerordning, så att de matchade sitt barns nummer och klass. Med precision leddes klass för klass ut där de möttes upp av vårdnadshavarna i rätt ordning. På några minuter var förskolan tömd.

Kinaresa 4. Foto: Pedagoger Lindome

Lektioner och aktiviteter

Förskolans dag började cirka 8.30 och slutade cirka 16.30. Barnen i samma ålder gick i samma grupp. 3-åringar för sig, 4-åringar för sig och så vidare. De lämnade inte förskolans område utan promenader och rörelse/gymnastik genomfördes ute på gårdarna. De hade också byggt upp ett eget bibliotek som fanns att tillgå för barnen.

Vid lektionerna satt barnen på små stolar på rad eller i ring. De var vana vid att räcka upp handen och vänta på sin tur innan de svarade. Vi fick bland annat ta del av en matematiklektion och en tekniklektion. Kinas förskolor har uppnåendemål till skillnad från våra svenska strävansmål.

Barnens egna val av aktivitet under dagen var cirka 4-5 olika färdigbestämda aktiviteter som till exempel: matematik (lådor med material att sortera, färg/form), skapande material att klippa och klistra, konstruktionsmaterial, läshörna och rollekar som affär och restaurang. Det var 4-6 barn per val av aktivitet.

5. Kinaresan. Foto: Pedagoger Lindome.

Mötet med den svenska undervisningen

Våra lektioner som vi erbjöd fokuserade på hållbar utveckling. Vårt syfte var att de kinesiska barnen skulle bli delaktiga och nyfikna på exempelvis källsortering.

Barnen introducerades av oss i hur man programmerade och kodade Blue-bots i olika sammanhang. De kinesiska pedagogerna och barnen hade inte använt Blueboots tidigare. De fick sig ett gott skratt när vi berättade att de var ”Made in China”.

Vi kände att vi lyckades fånga barnens uppmärksamhet med hjälp av ”människans fantastiska kroppsspråk” även om tolkarna fanns till språklig hjälp. Vi upplevde att barnen var glada och tyckte det var spännande att möta pedagoger från en annan del av världen. Vi arbetade, som vi är vana vid, med barnen runt oss på golvet. Det var det som de kinesiska pedagogerna reflekterade över, att vi hade barnen mera nära oss under lektionen än vad de har.

6. Kinaresa. Foto: Pedagoger Lindome

Reflektioner efter resan

Vad reflekterade vi då över som vi kan anamma hos oss i svenska förskolan?

 • Hur förvaltar vi vårt kulturarv i Sverige, som traditioner, sago och sångskatt? Kina har en otrolig skatt med olika danser/sagor/sägner som vi fick ta del av. Detta fick oss att tänka till.
 • Vi bör i ännu större utsträckning uppmuntra våra barn till mer rörelse i förskolan, för det är hälsosamt för kropp och själ. Planerade tider under dagen till exempel utomhus.
 • Deras sätt att strukturera/planera lektioner och ställa hypoteser med barnen uppfattade vi som lärorikt. Barnen fick möjlighet först till lite teori, sen praktik (fick pröva och försöka förstå) och sedan teori som sammanfattar lektionen. Vi gör det men detta kan vi bli bättre på.

Något som våra länder har gemensamt är att barn är barn och pedagoger är pedagoger, oavsett vilken världsdel vi befinner oss i. Till våren kommer pedagoger från Kina för att möta oss: barn och pedagoger i våra verksamheter i Lindome. Det ser vi alla fram emot!

Kinaprojektpedagogerna i Lindome
Genom Lena Hammarberg, Bräcka förskola

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad