Likabehandlingsarbete för barns rättigheter

Eklanda förskolors likabehandlingsarbete är ett verktyg för barns rättigheter. Förskolecheferna Camilla Axén Nolmark och Karin Forsler bloggar om hur samarbetet runt likabehandling vuxit fram och utvecklats.

Likabehandling Eklanda. Foto: Camilla A Nolmark

Eklanda förskolor arbetar tillsammans med denna kanske viktigaste del i vår verksamhet. I januari 2017 skedde en förändring i diskrimineringslagen som gjorde att vi behövde tänka till kring vårt likabehandlingsarbete. Då bestämde vi att lära oss mer och skapa förutsättningar för att verkligen förstå vårt uppdrag in i detta sammanhang. En spännande resa hade börjat!

Samarbete runt stödmaterial

Vår ingång blev att vi som förskolechefer ville skapa ett stödmaterial för alla förskolor i Eklanda som var lätt att arbeta med. Efter många och långa diskussioner, en hel del efterforskningar samt kontakt med utomstående referenser som Friends och Emerga, ett företag som arbetar med utbildning inom mänskliga rättigheter, växte vårt material fram.

Det ledde fram till ett nytt arbetsmaterial som vi verkligen tror på, som vi känner på riktigt är en hjälp i arbetet och som dessutom får oss att känna en ännu större samhörighet i området!

Eklanda Likabehandling. Foto: Karin Forsler


Nu körde vi igång. Undersökningsmetoder valdes och genomfördes per förskola. I analysen av dessa framkom bland annat behovet av en förbyggande åtgärd på faktiskt alla fem förskolor.

Det var att vi behövde lära oss mer om de sju diskrimineringsgrunderna samt hur dessa kan te sig i förskolan. Det framkom även att vi ville lära oss mer om hur vi kan arbeta för att motverka dessa i vår verksamhet. Här gjorde vi slag i saken och bjöd in Cornelia och Sara från Emerga på vår gemensamma studiedag som gick av stapeln på Arkens konferensanläggning den 8 januari 2018. Det blev en mycket uppskattad förmiddag och vi alla känner oss stärkta med ny förståelse i bagaget.

Nu har vi kommit halvvägs i processen och det har blivit dags för uppföljning. Resultatet av den kommer att visa hur vi framåt ska fortsatta arbeta med vår ”Plan mot kränkande behandling samt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering”.

Blir ni nyfikna på hur vår plan ser ut är ni varmt välkomna att kika in på våra hemsidor!

Camilla Axén Nolmark och Karin Forsler

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad