Utemiljöns möjligheter i förskolan

Under ett tvåårigt projekt har utemiljöerna på Toltorps förskola genomgått en stor förvandling. De tre gårdarna har fått nya utmanande lekytor men också utrymme för barnen att hitta sina egna platser där de skapar rum för lek.

Toltorps förskola

På Toltorps förskola står utomhuspedagogiken i centrum tillsammans med förskolans sagotema. Förskolan är omgärdad av tre gårdar i olika storlekar som varit i stort behov av upprustning. Under drygt två år har ett projektet pågått där gårdarna har totalrenoverats. Barnen har inte bara följt arbetet med stor nyfikenhet de har varit med under hela processen och var delaktiga redan under skapandet av ritningarna. När bygget var som mest intensivt med maskiner och annat spännande så skapades små kikhål där barnen kunde följa arbetet på nära håll. 

Toltorps förskola


Renoveringen skedde i tre olika steg så det har varit en utmaning att bedriva verksamhet på lite mindre utomhusyta än vanligt. Men nu är det mesta klart och barn och pedagoger har börjat sätta sin prägel på de nya miljöerna berättar rektor Malin Grinneland.

Toltorps förskola

Nya miljöer med stora möjligheter

Malin berättar att de nya utemiljöerna har gjort stor skillnad för verksamheten. Både barn och pedagoger inspireras av miljöerna och under våren har arbetet fokuserat på naturvetenskap, hälsa och rörelse.

Toltorps förskola
Toltorps förskola


Det som har lett till allra störst engagemang är de nya odlingslådorna där det bland annat har planterats blommor som bin tycker om. Bina har även fått små egna hotell. Odlingslådorna har även  varit betydelsefulla för att göra förskolans yngsta barn nyfikna och delaktiga i arbetet med naturvetenskap berättar Malin.

Toltorps förskola
Toltorps förskola


Populära platser på gården är motorikbanan som utmanar till rörelse och båten som lockar till fantasilekar och tar barnen till världens alla hörn. Det finns också en vattenstation som består av ett rör som är en hävarm. Genom att koppla en dit en slang kan vatten utforskas på olika sätt. Malin berättar att de varit måna om att bevara flera av träden på gården. Dels för att det ger skugga men också för att det bidrar till ett lugn med olika små vrår där barnen kan skapa sina alldeles egna lekmiljöer.

Toltorps förskola

Pedagogiskt uterum

Som pricken över i har förskolan utemiljö också berikats med ett pedagogiskt uterum. Ett gammalt förråd som inte såg mycket ut för världen har nu fått en rejäl make over av pedagoger i samarbete med vaktmästare.

Toltorps förskola

Helen Gustavsson Zetterlund och Eleonor Lundqvist har varit drivande i skapandet av uterummet.

Uterummet är en plats där barnen kan söka avskildhet men också en plats för möten och samarbete. Förutom en ateljéfunktion hyser också uterummet ett bibliotek och möjligheter till bygglek. Ett och annat mellanmål har också intagits där när västkustvädret visat sig från sin blötare sida.

Toltorps förskola
Toltorps förskola

Bildspel med fler bilder från Toltorps förskola


Anders Eriksson och Marie Eriksson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad