Fantasifull film till vårdnadshavare

I Lackarebäcks fem förskolor är saga och fantasi utgångspunkten i hela arbetet. Nu har rektorer och pedagoger tillsammans använt sin kreativitet för att med hjälp av film hålla samarbetet med vårdnadshavare vid liv under rådande omständigheter.

Utklädd pedagog intervjuar rektorer

Meningsfulla möten för vårdnadshavare

Samarbete är ett av ledorden i hela organisationen där kontakten med vårdnadshavare är en viktig del. Vi har pratat mycket om vad vi vill uppnå med de här mötena och att det ska finnas ett syfte och en mening med det vi gör. Utifrån det har vi försökt att tänka nytt och annorlunda kring att skapa meningsfulla mötesupplägg. Nu under pågående pandemi har vi fått tänka ännu ett steg utanför boxen för att kunna ställa om istället för att ställa in.

Medarbetarna på våra fem förskolor var överens om att film var ett bra format för att skapa ett alternativt möte. Vi landade i att varje förskola gjorde var sin film och som komplement har vi som rektorer också gjort en film för att visa vilka vi är. Här följer först filmen från oss rektorer där sagokaraktären trollkarlsödlan dyker upp i vårt fönster med nyfikna frågor.


Trollkarlsödlan är en av karaktärerna i boken Supermasken som våra förskolor just nu arbetar med. Vi vill med filmen visa på en välkomnande atmosfär där vi rektorer presenterar oss och bjuder in till samarbete med vårdnadshavare eftersom vi i nuläget inte träffar dem i vardagen. Och lite spännande var det för vi lämnade förtroendet helt till trollkarlsödlan som fick fria händer att ställa frågor till oss.

Lika stort förtroende lämnades till varje förskola som på olika sätt gjorde sin egen film för att presentera förskolan och det pedagogiska arbetet. Här följer filmen som skapades på Svejserdalens förskola.


Samtliga vårdnadshavare fick ta del av rektorsfilmen och respektive förskolefilm via Unikum. Det blev ett stort gensvar med positiv respons och nyfikna frågor.

Lite mer om våra mötesstrukturer

Våra fem förskolor arbetar varje år utifrån en gemensam saga under ett år där sagan blir ett verktyg för att nå målen i förskolans läroplan. Samtliga förskolor är litteraturprofilerade, med böcker och magi som en betydelsefull del av barnens och pedagogernas vardag.

Bok om supermasken omgiven av handdockor


Sagodimensionen finns också med som ett självklart inslag i våra årliga möten med vårdnadshavare. Vårt arbete med att skapa meningsfulla möten har resulterat i ett koncept som vi har provat de senaste åren där olika mötesfokus rullar över en treårsperiod.

År ett har hela organisationen med fem förskolor ett gemensamt stormöte med föreläsningar och levande berättelser från verksamhet och ledning. Nästkommande år sker mötet förskolevis där varje förskola gör sitt upplägg, berättar om verksamheten och visar på samarbete över avdelningarna. Det kan också innehålla upplevelser i form av experiment på gården eller möte med sagofigurer. Det tredje året har varje avdelning ett eget möte som läggs upp med stor variation utifrån det som sker i arbetet med barnen just då. Vinsterna med detta nya arbetssätt är att vi har skapat ett fördjupat mötesinnehåll som komplement till det vardagliga samtalet och information som varje avdelning publicerar i stadens lärplattform Unikum.

Simmeli summeli svärd vi tar oss till sagans värld
Simmeli summeli slända där kan ju allting hända

Att befinna sig i en organisation som arbetar med fantasi, saga och magi leder till mycket glädje och humor. Det är vi glada att vi är en del av!

Charlotta Henningsson och Malin Rönnfors
Rektorer Lackarebäcks förskolor

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad