Upptäck språket genom dikten

Lyrik och substantiv är två av de ord som har utforskats på Barnsjövägens förskola i Lindome. Barn och pedagoger har dykt ner i ett spännande språkprojekt där poesi varit utgångspunkten i ett lekfullt och kreativt arbete.

Barnen har skapat figurer av pinnar med påklistrade ögon.

Molnet ligger i en blå himmel
En glad pinne blir till en vandrande pinne

På avdelningen Trollsländan har vi dykt ner i ett spännande språkprojekt tillsammans med barnen där vi utgår från dikter. Under några veckor har vi läst dikter och rimmat mycket på flera olika vis.

I häftet Upptäck språket i förskolan finns det mycket inspirationsmaterial som vi har inspirerats av för att barnen ska kunna utforska rimord på olika sätt. Vi har bland annat använt oss av Rim-memory och provat att dra streck mellan rimord och ritat rimord

En annan uppskattad aktivitet har varit att barnen fått dra olika föremål och figurer ur en påse. De har fått plocka fram två saker för att se om det rimmade. Vi har även varit nyfikna på språkets olika delar och introducerade ordet substantiv. Det är kul bara att säga det tyckte barnen som är nyfikna på nya ord. Vi introducerade även orden dikt och lyrik.

Teoretisk utgångspunkt

Vi förankrar vårt arbete i Karolina Larssons bok Språklig förebild i förskolan. Karolina är logoped arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Under hösten deltog alla Mölndals förskolor i en kompetensutveckling utifrån Hennes bok och filmade föreläsningar. Boken och föreläsningarna har varit en inspirationskälla för oss i det språkliga arbetet.

I fyraårsåldern börjar barnet också att intressera sig för ytterligare en dimension i språket, nämligen hur språket låter. Istället för att fokusera sig på vad som sägs kan barnet nu rikta sin uppmärksamhet mot hur det sägs. Barnet intresserar sig för rim och ramsor, och kan lyssna efter språkljud och förstå att det låter olika. Genom förståelse för språkljud och bokstäver kan barnet successivt erövra det talade och skrivna ordets arkitektur.

Språklig förebild i förskolan (Larsson 2020)

Bokomslag till boken språklig förebild i förskolan

Fortsatt diktande

I arbetet med poesi har vi läst dikter för barnen och bland annat sökt efter rimord men barnen har också lagt märke till att allt inte behöver rimma. Dikter och poesi kan vara mycket mer än rim. Vi läst en hel del dikter i storgrupp och har därefter delat in barngruppen i fyra smågrupper med fyra-fem barn i varje grupp. Barnen har fått göra egna dikter, både enskilt och i de små grupperna. Dessa dikter har de sedan fått gestalta estetiskt och det har blivit väldigt bra.

Ett sagotroll som barnen har skapat sitter i en båt.

Ett troll tar en fender med sina händer
Trollet ska åka i sin egen båt och de blir våt

Temabok som inspiration

Barnen jobbade intensivt med rim under tre veckor, tre förmiddagar i veckan. Efter det använde vi vår temabok som inspiration Monster spöken och kanelbullar av Alexander Jansson.

Barnen såg på bilder från boken och vi skrev ner de ord (substantiv) som de rimmade med och de ord som de tyckte var fina och vackra. Dessa klippte vi ut för att senare leka med och inspireras av när de skapade sina egna dikter. Det var kreativt och koncentrerat och alla verkade nöjda med resultatet som gestaltade rim på barns vis; gunga och dumma, gris och fis, Mike och bike, du heter Kajsa och Kajsa börjar bajsa.

Något barn kom genast att tänka på ramsan; tack för maten den var god mitt på bordet stod en ko, kon hette Kajsa och Kajsa börja bajsa. Det blir en bra utgångspunkt att börja i barnens egen erfarenhetsvärld på det här sättet och successivt bygga på med fler perspektiv på rim och poesi. En del barn har inte helt förstått vad rim är de parar istället ihop ord som boll och mål, eller pannkaka och sylt. De har lekt med orden och det har blivit små berättelser av det.

Vi har även diskuterat olika material och former för att skapa dikter med hjälp av estetik tillsammans med barnen. De hade många idéer kring hur de ville formge sin dikt tvådimensionellt och tredimensionell. Det fanns bland annat förslag som collage, måla och limma. Barnen har använt de olika teknikerna för att gestalta dikter som de valt.

En gul tupp som barn skapat utifrån en dikt.

Tuppen kissar i mitt hus
på en sekund han galloperar ut

Dikt möter naturvetenskap

Vi kommer att fortsätta att arbeta med dikter och rim, när vi i nästa projekt går in i vattnets underbara värld. Vi kommer då att implementera naturvetenskapliga ord, upplevelser och experiment och skapa nya dikter utifrån det ämnesområdet. Ett barn har kommit med idén att vi ska göra en egen diktbok tillsammans.

Agneta Sandh
Förskollärare Barnsjövägens förskola
agneta.sandh@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad