Projekt Sopsamlarmonster

Under vårterminen har Bölet och Heljereds förskola haft Sopsamlarmonster som gemensamt projekt. Syftet var att få barnen mer delaktiga i återvinningen, få ökad förståelse och bli mer medvetna.

Tillsammans med GR (Göteborgsregionen som har detta projekt) har vi pedagoger och barn under våren utvecklat vår återvinning och tänk kring hållbarhet. Utifrån GR’s färdiga koncept och handledning har barnen fått lära känna de olika sopsamlarmonstren.

Hållbara monster

Förskolorna fick två monster att arbeta med gemensamt. De hette Kompostina, som vill ha matrester och komposterbart material och Flamman som älskar allt som är brännbart.

Syftet var att kunna mäta varje förskolas matsvinn samt det brännbara materialet som slängs. En startvecka inledde projektet tidigt på terminen, då vägdes matsvinnet och det brännbara soporna. Slutvägningen skedde under en vecka i slutet av terminen, detta gjordes med hjälp av konkret, färdigt material som var tydligt och roligt för barnen och personalen att arbeta med.

Veckorna ställdes emot varandra i en sammanställning för att se om det hållbara arbetssättet hade blivit ännu bättre. Både lokalvårdare och kökspersonalen var delaktiga i projektet. Varje avdelning fick ytterligare 1-2 monster tilldelat sig att lära känna och arbeta med. Nedan lyfter vi exempel på två utav sopsamlarmonstren och en aktivitet kopplat till vardera monster.

Barnen rör ihop pappersbitar i en hink

Monstret Prassel

Av material i pappersåtervinningen, som gamla teckningar, har en grupp byggt upp en Dinolåda. Först revs pappret i småbitar, sedan blandade vi det med tapetklister och byggde upp ett Dinolandskap i en kartong.

En papperslåda som barnen har byggt
Barnen målar sin papperslåda
Barnen dekorerar en papperslåda

Monstret Textila

Här har barnen rensat ut de vantar och strumpor som inte var i par eller var lite slitna. Barnen stoppade och formade figurer i olika skepnader och skapade ett manus till en teaterföreställning som sedan spelades upp på avdelningen. Efter det var figurerna med i leken på förskolan.

Virkade sopsamlarmonster

Lärande om hållbar utveckling

Utifrån det färdiga konceptet och materialet har alla barnen fått möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över sitt lärande i hållbar utveckling.

”Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,” (Lpfö18, s. 14). 

Vi kommer fortsätta använda monstrena och det färdiga materialet i vår undervisning. Projektet har varit väldigt roligt och uppskattat av både barn och personal.

Kattis Dahlin
Förskollärare Heljereds förskola
katarina.dahlin@molndal.se

Malin Espenholt
Bölets förskola
malin.espenholt@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad