Mentorskap för nyblivna förskollärare

Nyexaminerade förskollärare som anställs i Mölndals stad erbjuds ett introduktionsår i grupp tillsammans med en mentor. Det är ett stöd i förskollärarnas erövrande av yrkesrollen och ett forum för att växa tillsammans.

Tänk dig att vara ny på jobbet och i ett nytt yrke. Det har vi nog alla varit med om någon gång i vårt yrkesliv. I en ny organisation, på en ny arbetsplats, med helt nya kollegor, rektor, vårdnadshavare och framförallt nya små individer i en ny förskolegrupp. En arbetsplats där lärande och utveckling är den nyexaminerades uppdrag enligt förskolans styrdokument.

Stöd i yrkesrollen

Det är dags på sin första anställning att knyta ihop alla de teoretiska kunskaperna och praktiken i vardagen i förskolans värld. Introduktionsåret startar upp och att påbörja sitt yrkesverksamma liv som adept är stort och mycket i yrkets komplexitet. Det kallas ibland för ”praxischock”.

Då kommer vi centrala mentorer i Mölndal, Anja och Lena, att finnas till hands som stöttare, lyssnare, bollplank och frågeställare. Vi samordnar lärgrupper som fokuserar på yrket i en ständig förändring med andra nyanställda i staden. Vi erbjuder även individuella samtal kring bland annat Skolverkets fyra områden: mötet med barnen, ledarskap, samverkan och ansvar för sin egna yrkesutveckling. De nya förskollärare som vi möter får beskriva sina styrkor och utmaningar i början av sin introduktionsperiod och utvärderar sin yrkesutveckling under första året som gått.

Att få lyckas

Vårt mentorsuppdrag är att fokusera på det som adepterna faktiskt lyckas med och känner sig stolta över som förskollärare, och att yrket är roligt och utvecklande.

Vi uppmuntrar dem att dela med sig av ”veckans guldkorn”, där de beskriver något som har väckt glädje och förundran under veckan som gått. Vid utmaningar ställer vi nyfikna frågor och adepten själv kommer med sina funderingar och lösningar för att testa i sin egen verksamhet. Vi bidrar med olika verktyg för samtal och utveckling som även arbetslagen kan ha nytta av.

Våra nyanställda kollegor ska få lyckas och misslyckas tillsammans med både stora som små, och det måste få ta tid, för ny på jobbet är adepterna hela introduktionsåret. En god känsla får vi när vi märker vad vi kunnat bidra till i Mölndals stad för våra nya förskollärare ute på förskolorna.

Anja Sundell och Lena Hammarberg
Förskollärare och mentorer

anja.sundell-gustafsson@molndal.se
lena.hammarberg@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad