Blir världen bättre?

Så heter en bok framtagen av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, som koordinerar arbetet med FN:s klimatmål Agenda 2030. I oktober gästade en FN-inspiratör Mölndal kring frågan.

Den 10 oktober samlades 55 personer på Gunnebo Slott för att få mer kunskap och inspiration i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Boktiteln Blir världen bättre? genomsyrade utbildningstillfället genom att ge fakta kring hur arbetet med millennium­målen hade gått och vart världen är på väg.

Miljöombud fick kunskap 

Målgrupp denna dag var i huvudsak förskolor och skolors miljöombud men inbjudan hade denna gång gått till representanter från andra förvaltningar vilka deltog och fick mer kunskap om hur arbetet med Globala målen sker i världen och i Sverige.


Skolförvaltningens miljösamordnare Sofia Knüppel berättar om vilka insatser och stöd som finns i arbetet med stadens miljömål och prioriterade områden inom miljö för skolförvaltningen 2017 och hur tankarna går framåt i arbetet med hållbar utveckling för Mölndals förskolor och skolor.

Inspiration om hållbarhet

Gästföreläsare och FN-inspiratör Jesper Lindström berättar om bakgrund och syfte med Globala målen för hållbar utveckling samt resultatet av milleniemålen. 

Efter föreläsningen blev det grupparbete och workshop då alla fick fundera vidare över vilka mål som man bedömer ligger närmast ens egen person och profession. Det gav upphov till många spännande tankar, skratt och vi arbetar nu vidare med Agenda 2030 på hemmaplan.

FN-inspiratör skf


Vill du veta mer om Globala målen?
http://www.globalamalen.se/

Sofia Knüppel
miljösamordnare

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad