En hållbar skola

Miljöengagerade Krokslättsskolan berättar om sitt arbete för hållbarhetscertifiering och vad elever och lärare gjorde på World Clean up day.

Globala målen

I september 2017 tillsattes en miljögrupp på Krokslättsskolan och vi lärarna i gruppen fick som uppdraget att arbeta fram en handlingsplan kring hållbarhet samt en tidsplan över ansökan till Skolverkets certifiering ”Skola för hållbar utveckling ”. Ansökan till certifieringen skickades i juni 2018 till Skolverket och delades ut till oss i oktober 2018.

Krokslättsskolans fokusområden i miljöarbetet är källsortering och Agenda 2030 mål 3 (”säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar ”).

Alla på skolan engagerar sig

Hela skolan är engagerade i miljöfrågor och vårt lärande för hållbar utveckling tillsammans med eleverna är kontinuerligt och kopplat till Läroplanen. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2017). Elevernas lärande för hållbar utveckling sker också dagligen på skolan framförallt i undervisningen om miljöfrågor. Genom skolans gemensamma aktiviteter under läsåret ges eleverna möjligt att aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling. Vi genomför, exempelvis, friluftsdag, skridskodag, skoljoggen, hälso- och miljövecka.

Utbyte om utomhuspedagogik

Vi på Krokslättsskolan är även med i Erasmus+, ett projekt kallat "A healthy mind for a modern world", genom Universitets- och Högskolerådet. Syftet med projektet är att utveckla utomhuspedagogik och elevernas kritiska tänkande på skolorna i Cornwall-Storbritannien, Ljubljana-Slovenien och Mölndal-Sverige. Tre skolbesök har genomförts: i november 2017 på Krokslättsskolan, i maj 2018 i Cornwall och i oktober 2018 i Ljubljana. Utbytena och samarbetet har gett oss kunskap och inspiration i vårt arbete.

Globala målen
Globala målen

World Clean up day

Under vecka 37 uppmärksammade vi ”World Clean up day ” den 15 september 2018 tillsammans med skolorna i Cornwall och Ljubljana. Tema var lärandet för hållbar utveckling med hur plast och nedskräpning påverkar vår jord och miljö. På Krokslättsskolan hade vi bland annat skräpplockning där varje årskurs plockade/sorterade skräp i olika delar på skolgården och i närområdet.

Väg till certifieringen

Vad har fungerat bra? Samverkan med skolförvaltningens miljösamordnare i kommunen har hjälpt oss mycket under processen. Duktiga lärare och elever som engagerar sig i miljöfrågor. Vi är tacksamma! Tillsammans för en hållbar miljö!

Hälsningar från oss i Miljögruppen,
Daniela Dombi, Simon Nordlund och Catharina Ejnell.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad