Digital utomhuspedagogik på Östergårdsskolan

På Östergårdsskolan är vi fyra pedagoger i arbetsgruppen  som driver projektet ICT and outdoor education. Vi har varit i Polen där vi har lärt oss att utforma digitala lektioner i verktyget På riktigt.

Outdoor Foto: Malin Bengtsson

Inspiration från en snigelfarm

Ansvarig koordinator för projektet är Katarzyna Koslacz. Hon är lärare i engelska på en av skolorna i Stanin, Polen.

På fritiden har hon varit månskensbonde och haft mjölkkor tillsammans med sin man. Men de kände sig väldigt bundna av bondgårdslivet och de kunde aldrig ha semester samtidigt.

Därför bestämde de sig för att pröva utveckling av en snigelfarm istället. Detta tyckte vi var spännande. Vi har aldrig tidigare stött på detta område. Katarzyna sände oss flera foton.

Vi ställde frågor och hon svarade. Utifrån detta utformade vi först en bildpresentation som hon korrigerade. Därefter skapade vi en lärcirkel om sniglar (fast sniglarna på farmen har skal och heter därmed snäckor).

Cirkel för lärande

Lärcirkeln beskriver året på snigelfarmen och uppmanar eleverna att leta efter sniglar i närmiljön samt reflektera över vilken miljö sniglarna behöver. Eleverna får också arbeta skapande i både bild och text. Vi har prövat lärcirkeln med några av de elever vi arbetar med och tror att den lämpar sig väl för elever i de yngre skolåren.

Skolgård outdoor. Foto: Malin Bengtsson

Det bästa med vårt digitala projekt är att vi reflekterar över vilket lärande som görs och hur vi stödjer våra elever i lärande. Vi arbetar gärna utomhus då detta gynnar rörelse och triggar minnet hos eleverna.

Rörelse ger hjärnstyrka

Vi arbetar också med att höja pulsen vid pauser och raster genom lekar och andra utmaningar som t ex dans eller fotboll. Att höja pulsen är något som gynnar elevers förståelse av instruktioner samt hur mycket och hur länge man minns saker som lärts in. Rent generellt är en god kondition bra för kreativitet och koncentration. (Detta baserar vi t ex på Anders Hansens bok Hjärnstark.)

Skräddarsydda uppgifter

Vi ser fördelar med att använda oss av digitala läromedel då
det ger oss möjligheter att “skräddarsy” uppgifter till elever samt följa upp individen utifrån vars och ens förutsättningar. Det är också bra att använda t ex appen Ritprata för att förbereda elever på vad som skall komma eller för att tydliggöra dagens struktur med information om vad, var, hur, med vem, när och vad kommer sedan.

Projektet ska utmynna i en analys av Läroplanen, en e-bok
med tips och råd samt exempel på digitala lektioner/Lärcirklar i verktyget På riktigt.

Vi delar även med oss av lektionstips och vad vi får vara med om under resans gång via vår blogg.

Bloggat av:
Åse Nilsson, Mirjana Kragic, Nina Grimhage och Malin
Berntsson, pedagoger på Östergårdsskolan.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad