Rektor bloggar om Zambiaprojektet

För tredje gången har jag, Birgitta Hellquist, besökt staden Chipata i Zambia. Här berättar jag om intressanta skillnader, likheter och lärande.

ZambiaBirgittaH85564Hellquist

Besöket är en del av ett ICLD-projekt vid namn ”Empowerment of Youth” där Mölndals stad och Chipata arbetar med att utveckla barns och ungas möjlighet att göra sina röster hörda i samhället.

När jag satte mig på flygplanet söndag 18/2 för att påbörja den långa resan kände jag glädje och optimism över att få återse mina zambiska vänner. Toltorpsskolan har utvecklat ett nära samarbete med Damview School i Chipata. Vi har lärt känna varandra, skapat ett gott samtalsklimat präglat av öppenhet och ödmjukhet och vi har
funnit vägar för kommunikation.

Enorma skillnader

Men vad har Toltorpsskolan och Damview gemensamt? I vilka frågor kan två så olika skolor mötas? Toltorpsskolan i Mölndal med drygt 270 elever, där barnen har allt de behöver och lite till och Damview med ca 1360 elever och som lider brist på det mesta.

Till ytan är inte Damview större än Toltorpsskolan. För att ge alla barn möjlighet att gå i skolan sitter upp mot 80 elever i varje klassrum och barnen går uppdelade i två pass, ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. Möblerna är mycket enkla och räcker inte till alla och barnen delar läromedel med varandra. Skolan är mycket stolt över att de kan servera alla barn en mugg med välling varje dag och på kvällstid har föräldrar möjlighet att komma till skolan för att få lära sig läsa, skriva och räkna. Ja, våra förutsättningar är mycket olika!

Zambiavälling855641Hellquist

(Bild: välling till alla barn)

Samma strävan

Det som förenar oss mest är vår gemensamma vilja att lära av varandra och att båda skolorna har en mycket engagerad personal. Både Toltorpsskolan och Damview ställer höga krav på eleverna och undervisningen håller samma höga nivå där som här. Vi diskuterar former för elevinflytande i form av klass- och elevråd. Vi diskuterar hur vi pedagogiskt når barnens olikheter och på vilka sätt vi kan hjälpa dem att finna mening och förståelse.

Vi har under projektets gång tagit del av och lärt oss om varandras kulturer och samhällen. Våra elever har kontakt med varandra genom
filmer och brev. Även om vi lever i två vitt skilda världsdelar har vi skapat en gemensam plattform där vi har kunskap om våra olika förutsättningar. Vi är jämbördiga i vår strävan efter att ge barn och unga det bästa vi kan erbjuda, var och en på sitt håll.

Interaktion och Family Pack

Damview har med nyfikenhet studerat hur personalen på Toltorpsskolan interagerar med eleverna och tagit till sig hur viktigt det är att ta del av eleverna tankar och förslag. Vi på Toltorpsskolan har med samma nyfikenhet tagit del av ”Family Pack” där föräldrar inbjuds till skolan för att tillsammans med sina barn och lärare gå igenom väl valda delar av undervisningen i syfte att få en inblick i
vad barnen arbetar med men också kunna hjälpa dem hemma med läxor.

Zambiaskolklassskf855X641hellquist

(Bild: Family Pack, ett möte med barn och föräldrar)

Så vad har Toltorpsskolan och Damview School gemensamt? Mycket mer än vad vi anade när projektet startade för snart tre år sedan. Det skiljer inte mycket mellan att vara barn i Zambia eller i Sverige - alla har de drömmar om framtiden, alla vill de vara med att påverka och alla vill de bli lyssnade till, även om liven de lever ser mycket olika ut.

Birgitta Hellquist
Rektor, Toltorpsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad