Skolkonferens i Kina

Att få resa, mötas och utbyta erfarenheter berikar och utvecklar! Det menar Helena och Ulrika, lärare på Kvarnbyskolan, som här tar oss med till Kina.

Helena med elever Kina Foto: Ulrika M Olausson

Vi är två pedagoger på Kvarnbyskolan, Ulrika Modé Olausson och Helena Josefsson, som hade glädjen att få resa till Jinan, Kina. Vi fick förmånen att få uppleva, och aktivt delta i, en skolkonferens på temat “Elementary Education & Deep Learning”. Mölndals stad fick en inbjudan under våren 2018 och konferensen gick av stapeln 18-20 oktober i staden Jinan. Jinan är huvudstaden i provinsen Shandong i Kina, belägen vid Gula floden. Det är en stad med ca 7 miljoner invånare, vilket innebär att skolorna är uppdelade i olika ansvarsområden, Mölndals stad samarbetar med Jinan Education Bureau i Shizhong District.

Viktiga möten med världen

Med stöd av skolförvaltningens internationella samordnare sökte vi medel för resan via Atlas samarbeten, samt planerade vår vistelse. Ett viktigt mål med resan var att skapa ny kunskap i en internationell kontext genom att stärka arbetet med fördjupat lärande, systematiskt kvalitetsarbete, inkludering och digital teknik.

Internationellt samarbete är ett allt vanligare inslag i Mölndals stads verksamheter. Som pedagoger verkar vi inom skolförvaltningen och vi ser att möten är viktiga för skolans utveckling i en alltmer globaliserad värld. Det internationella samarbetet ger oss nya kunskaper och idéer och samarbete utvecklar såväl medarbetare som verksamheter genom att vi både lyssnar in och berätta om vår skolverksamhet.

"Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser " (LGR 11)

Skolkonferens i Kina

Ett varmt mottagande

På plats i Jinan blev vi överväldigade av konferensens storlek och omfattning! Vi hamnade längst fram i en stor sal tillsammans med representanter från Finland, Australien och Kanada. Bakom oss fanns det ca 300 kinesiska pedagoger och rektorer. Lokal-tv var på plats, det blixtrade runt oss av alla kameror och en stor scen var platsen där vi snart skulle tala om inkludering samt ha en lektion med kinesiska ungdomar på engelska - genom både teori och praktik visa hur vi arbetar kring digitalisering och inkludering! En utmaning som vi tog till oss med skräckblandad förtjusning.

Urika M O lektion i Kina Foto: Helena Josefsson


Lektion i Kina Foto: Helena Josefsson

Ulrika visade på sin lektion hur vi utvecklar språkkunskap genom att eleverna är aktiva och samarbetar, där processen i språkandet är viktigare än produkt, och hur vi genom digital teknik som en naturlig del av undervisningen skapar lektioner som ökar elevernas delaktighet och kunskap.

Helena höll en presentation om det svenska skolsystemet, dels hur det är uppbyggt och ramarna kring systemet, dels hur vi ser på elevers olikheter och vad en tillgänglig lärmiljö kan innebära. Fokus i både presentation och lektion var att lyfta fram vår värdegrund där elevers olikheter ska ses som en tillgång och elevers delaktighet är en utgångspunkt för att fördjupat lärande ska komma till stånd.

Helena undervisar i Kina

Minnen och inspiration

Vi fick lyssna på flera talare från de länder som var representerade, en finsk borgmästare talade om Finlands skolsystem, en Australiensisk forskare berättade om olika lärstilar och en skolchef från Kanada visade på hur de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att se elevernas utveckling. Spännande var också att se en kinesisk pedagog som höll i en mer experimentell no-lektion med en klass tioåringar, att se både likheter och olikheter i undervisningen berikar!

Ulrika och Helena i Jinan Kina

Under hela konferensen var våra kinesiska värdar oerhört omtänksamma, generösa och nyfikna vilket gör att vi väl hemma igen bär med oss en varm känsla av fina möten och samtal. Upplägget med att både ta del av andra länders skolsystem och erfarenheter samtidigt som vi var aktiva i konferensen gav otroligt mycket, genom att både ge och ta var det dagar fyllda av dynamik och nya tankar. En del av konferensen bestod även av skolbesök och möten med elever, det gav konferensen en god bas att stå på - genom närheten till eleverna får orden och presentationerna ett annat djup.

Det vi tar med oss är att mötas, se varandras verksamheter och diskutera hur vi på bästa och olika sätt kan föra barn och ungdomar framåt i sitt kunskapande ger goda förutsättningar för framtidens samhälle. De möten vi var med om har gett oss nya kontakter, vilka vi hoppas på kunna utveckla i framtiden. Vi tar alltså med oss inspiration, fördjupad kunskap & hopp!

Ulrika Modé Olausson
Förstelärare och legitimerad lärare i svenska, engelska och franska

Helena Josefsson
Förstelärare och specialpedagog

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad