Delat ledarskap ger energi och mod

Att arbeta i ett delat ledarskap ger oss mod, energi och styrka vilket bidrar till att vi vågar tro på det vi gör. Genom att vi delar både utmaningar och framgångar så skapar vi ett arbetsklimat där vi både kan känna oss trygga och växa.

Förskolechefer Lackarebäck. Foto: Marie Eriksson

Vi, Anna Brügge Josefsson och Malin Rönnfors, arbetar som förskolechefer i Lackarebäcks förskolor där vi tillsammans ansvarar för cirka 75 medarbetare fördelat på fem förskolor. Våra förskolor arbetar utifrån en gemensam saga under ett år. Sagan blir vårt verktyg för att nå målen i förskolans läroplan. Samtliga förskolor hos oss är litteraturprofilerade, med böcker och magi som en betydelsefull del av våra pedagogers och barns vardag.

Ansvarsfördelning

Vi leder hela organisationen och dess utvecklingsfrågor tillsammans. Båda ansvarar för arbetsorganisationen och utvecklingsorganisationen, men vi har huvudansvaret för ett par förskolor var, när det gäller personal- och organisationsfrågor.

Det här är ett delat ledarskap (till skillnad från ett samledarskap där man har två chefer i alla lägen). Alla har två chefer, men den finns ingen tveksam om vem som är deras närmsta chef. Vi ser att det skapar trygghet som medarbetare att de vet att de kan vända sig till oss båda. Om en av oss inte är på plats så går det lika bra att prata med den andra.

Att vi har en gemensam ekonomi för alla våra förskolor gynnar samarbetet och gör att vi verkligen ser oss som en organisation. Vi skulle nog vilja påstå att det är en förutsättning för att vi verkligen på allvar ska se oss som en organisation. Det underlättar vid personalfördelningen och när vi arbetar för att på bästa sätt utnyttja alla de kompetenser som finns samlade. En del små praktiska uppgifter har vi delat upp mellan oss annars är det en växelverkan vem som råddar vad.

Tillit

Vi tror att en av våra framgångsfaktorer är att vi har tillit till varandras förmågor, likväl som till våra medarbetare. Det handlar både om människosyn, förhållningssätt och synen på uppdraget som bygger på gemensam grundsyn, prestigelöshet och ett ömsesidigt förtroende. En annan viktig framgångsfaktor är att vi tar tillvara på våra olikheter och utnyttjar att vi är bra på olika saker.

Vårt samarbete startade för fem år sedan när Malin började sin tjänst, då hade redan Anna arbetat ett par år i organisationen. Vi har utvecklats mycket tillsammans på fem år, vi har lärt känna varandra och kan verkligen nyttja varandras kompetenser än mer. Vi ser stora vinningar i en öppen kommunikation. Vi tycker inte alltid lika och har olika erfarenheter som leder till att vi kan gruffas lite inemellan, men vi respekterar varandras åsikter utan att det blir ett problem. Man får ibland ge avkall på sina egna idéer till förmån för att se att den andres ide kan vara bra. Det gäller att ge och ta på ett respektfullt sätt.

Det är en trygghet att veta att man när som helst kan ringa sin kollega för att få stöd och råd. Vi bygger vårt ledarskap på relationer till varandra och medarbetarna. Visst är det fantastiskt att ha en kollega som skickar ett peppande meddelande inför en tuff vecka och visst är det härligt att glädjas tillsammans åt det vi lyckats med. Men, det är likväl nyttigt och nödvändigt att bolla även det som inte gått bra. Varför gjorde vi så här? Det ger styrka och mod att dela det komplexa uppdraget. Vi kan vara två i svåra situationer och svåra samtal där vi kan avlasta varandra och hjälpas åt, vi är bra för varandras hälsa.

Ta tillvara varandras styrkor

Om du är ledare i ett delat ledarskap är din förmåga att kunna samarbeta med andra väldigt viktig. För oss grundar sig vårt delade ledarskap på individuella egenskaper och förmågor. Ledarskapet är inte en oskiljaktig del av varje persons egna karaktärsdrag, utan hänger ihop med personens kunskap, kompetens och beteende.

Vi arbetar i ett delat ledarskap där vi ser stora fördelar med att dela de olika rollerna och vidga ledarskapets kompetenser -att vi även i ledarskapet tillåts vara bra på olika områden.

I det delade ledarskapet skapas möjlighet att dela det komplexa uppdraget tillsammans med andra, praktisera öppen kommunikation, samarbeta och lita på varandra. Det finns belägg för att ledare som delar på ansvaret i ett team gör ett bättre arbete än ledare som inte delar på ansvaret. När man arbetar i ett delat ledarskap är det också viktigt att relationen till sin kollega präglas av jämställdhet, närhet, förtroende, öppenhet och ömsesidig respekt. Det sägs att det är viktigt att ledaren är trovärdig och rättvis.

Målbildslogga Lackarebäck. Figur Anna Hild

Alla får växa och blir lyfta

Vi som chefer vill inte leda på ett sådant sätt att vi tar till oss ensam ära och berömmelse när det går bra för organisationen. Vi vill lyfta medarbetarna i dessa sammanhang likväl som vi lyfter varandra. Hade vi inte resonerat så hade vi lätt kunnat hamna i en konkurrenssituation. Det här är så lyckat för att det passar oss och våra personligheter. Den enas bekymmer är bådas bekymmer den enes framgång är bådas framgång.

Verksamhetsutvecklingsarbetet är stommen i vårt samarbete. Det sker i nära samspel med vår förskoleutvecklingsgrupp med representanter från alla områdets förskolor. Tillsammans med dem sätter vi agendan inför varje års utvecklingsarbete. Det delade ledarskapet förbättrar såväl beslutskraften som organisatorisk uthållighet och skapar en hållbar arbetssituation. Genom att vi är två så blir vi modigare och för att kunna driva exempelvis förändringsarbete så behövs mod och tydliga mål.

Förutsättningar för ett lyckat delat ledarskap:

 • Att se sig som en organisation - med ett namn på organisationen.
 • Gemensam ekonomi för organisationen.
 • Att båda vill och har lika höga ambitioner.
 • Att vårda det delade ledarskapet – man måste prioritera att hinna kommunicera.
 • Att leda med glädje och humor.
 • Att vi är smarta och hållbara chefer där vi hjälper varandra att prioritera och ibland talar om för varandra att det är " good enough".

Kommunikation tar tid och visst lägger vi ner en hel del gemensam tid på exempelvis planeringsarbetet. Men vi arbetar medvetet med hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar till varandra. Vi berättar inte för berättandets skull – utan fokuserar på det som är väsentligt och tryggt att veta. Båda behöver inte veta alla små detaljer. Det kan däremot spara både tid och oro att lite snabbt byta stol framför datorn; ”läs mitt mail innan jag publicerar till 700 vårdnadshavare.”

Delat ledarskap hjälper oss att växa

Ledarrollen blir ett sätt att leva och tillsammans hittar vi ett sätt att hantera det för att må bra i en många gånger tuff arbetssituation. Det ger oss oerhört mycket att bygga den här skolkulturen som vi är med och skapar. Vi växer för att vi vågar saker som vi inte vågat själva. Vi har någon vid sidan som både kan lyfta och utmana oss som personer och i våra professioner.

Anna Brügge Josefsson
Malin Rönnfors
Förskolechefer i Lackarebäcks förskolor

Sagomiljö Lackarebäck. Foto: Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad