Nya perspektiv på förskolans lärmiljöer

Vad händer när vi går ner på knä och försöker titta på vad barnen ser när de kommer in i ett rum? Studiedagen 18:e augusti var en dag som började med föreläsning och avslutades med aktion utifrån nya perspektiv i Östra Kållered.

Ö.Kållered lärmiljöer. Foto: Emma Nilsson

På förmiddagen samlades Bölets, Heljereds, Vommedalens och Östergårds förskolor för att lyssna till Charlotte Geijer, pedagogista verksam i Västra Göteborg och hennes föreläsning; Lärmiljöer i förskolan. Charlotte öppnade med en tillbakablick historiskt på förskolan och dess uppdrag, med fokus på det förändrade uppdraget då vi gick från att lyda under socialtjänstlagen till skollagen och då förskolan blev en skolform med allt vad det innebär. Hon beskrev hur duktig svensk förskola är på omsorg, men att vi från den här tiden skulle börja sätta mer fokus på lärande och undervisning.

Engelsmännen var imponerade av hur vi tänkte i Sverige kring förskolan och kallade vår verksamhet ”educare”, som dessvärre är svårt att översätta till svenska. Tanken bakom uttrycket är, som en kan ana, att lärande och omsorg knyts ihop och att balans råder mellan båda sidor. Charlotte visade sedan på hur vi kan tänka kring våra verksamheter och poängterade vikten av att vara medveten både om den synliga och osynliga lärmiljön. Vi fick se många exempel på hur ett rum kan se ut när det inspirerat och lockat barn som allra mest och en mängd exempel på material att arbeta med som är mer av komplement till det barnen har hemma, snarare än kompenserande som vi hade i uppdrag att erbjuda längre tillbaka.

Från reflektion till aktion

Eftermiddagen fanns tillgänglig för alla att arbeta på sina ställen och redan samma dag började det hända grejer och möbler byttes och bars mellan olika rum och avdelningar. Material dukades fram och pedagoger gick ner på knä för att se efter vad barnen såg när de kom in i ett rum.

Ö.Kållered lärmiljöer 2. Foto Emma Nilsson

Det var många tankar som väcktes och många kommentarer om att ”hur kunde vi missa det här perspektivet..?”
Några röster från de pedagoger som deltog:

”vi behöver göra vårt material ännu mer tillgängligt för barnen”

”jag måste våga erbjuda barnen mer sinnesmaterial, trots att det blir rörigt”

”jag vill börja duka fram i vår miljö framöver, så att det blir mer inbjudande för barnen att komma in”

Arbetet fortsätter och nya frågor har väckts kring hur vi ytterligare kan utveckla lärmiljöerna till att bli mer tillgängliga, självständighetsgörande, lockande och inspirerande.

Emma Nilsson
Förskolechef Vommedalens och Östergårds förskolor

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad