Vart tog tiden vägen?

Nu stundar nya utmaningar för Mölndals förskolors verksamhetschef. Läs Johan Berntssons blogginlägg om tiden i Mölndals stad, en utvecklande, spännande och lärande resa med fokus på att skapa bästa möjliga Mölndal för våra barn och elever.

Johan B reser vidare. Foto: Marie Eriksson

Det började på Bifrosts förskola

21 år i kommunens tjänst, var tog den tiden vägen? Min första kontakt med skolförvaltningen, dåvarande barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen, var under en av mina första VFU-perioder när jag läste det barn- och ungdomspedagogiska programmet med inriktning mot förskolan.

Jag fick en placering på Bifrosts förskola och där blev jag
kvar… VFU:n gjorde jag där 1994, anställd blev jag 1996 och sedan blev jag kvar till 2009. Ganska snart fick jag möjlighet att bli en del av den utvecklingsgrupp som fanns på enheten. Vi arbetade tätt tillsammans med Västerbergsskolan i ett tydligt 1-12 års perspektiv. De år vi fick till gemensamma årslånga teman på det som blev Bifrosts pedagogiska enhet var helt fantastiska. Det tror jag alla som var med under den tiden kan intyga. Ingela Borén (nu rektor på Västerberg- och Bosgårdsskolan) fanns på plats redan då.

När Ingelas rektorskollega gick vidare till nya utmaningar sökte jag och fick min första tjänst som rektor, först som tillförordnad och efter en period som just rektor i ett gemensamt ledarskap för enheten tillsammans med Ingela. Detta var 2003, kanske lite tidigare…? Vårt täta, gemsamma ledarskap formade mig mycket mer som ledare än det magisterprogram jag läste samtidigt. I vårt ledarskap arbetade vi hela tiden för att sätta barnet/eleven i centrum och genom medarbetarna skapa en enhet fylld av framtidstro.

Utmaningar som rektor

Efter rektorsutbildning och allt det goda som hänt
tillsammans med pedagoger på Bifrosts och Västerberg blev jag sugen på nya utmaningar. Detta ledde mig till ledarskap på Lackarebäcksskolan. Vilken resa jag gjorde tillsammans med alla fantastiska medarbetare på denna skola. Kunskap-glädje-mod, jag kan-jag vill-jag vågar, gav oss en tydlig riktning i vårt arbete med att erövra framtiden. Under tiden på Lackarebäck byggdes en helt ny skola (samtidigt som vi bedrev verksamhet med hög kvalité). Många lokalbyten, paviljonger, avspärrningar och nödlösningar senare fick vi tillgång till den nya fina skolan, vilken känsla det var! Under denna period fick skolan en ny läroplan, nya kursplaner, ny skollag och vi satte igång IKT-projekt med 2:1 satsning. Det var full fart hela tiden och det blåste rätt rejält många gånger men medarbetarna redde ut det mesta och jag höll fast i rodret, tror vi hade en väldigt tydlig riktning på skutan faktiskt.

En lärande resa som verksamhetschef

Nästa möjlighet till att prova en ny roll uppenbarande sig
vid den organisationsförändring som genomfördes när tydliga verksamhetsområden skapades och verksamhetschefer skulle tillsättas. Nu fick jag möjlighet att återvända till ett fokus på förskola då jag i januari 2013 tillträdde tjänsten som verksamhetschef med ett huvudansvar för just förskola.

Vilken möjlighet att få starta om med något nytt som jag fick stor frihet att forma tillsammans med stadens professionella förskolechefer. Under åren har vi skapat en trygghet i gruppen där det kollegiala lärandet är stort och det gemensamma arbetet för att skapa likvärdiga förskolor har tagit stora kliv framåt. Förutom att jag känner mig stolt över gruppen förskolechefer finns det några delar till som jag är oerhört glad över att jag fått var en del av under de senaste åren. De mot förskolan inriktade förskoleutvecklarna, det specialpedagogiska teamet, mentorerna, förskolans kreativa resurscenter Sinkadusen, de kraftfulla nätverken och säkert en hel del annat som jag inte kommer på just nu.

Att tillsammans med alla de jag fått möta under mina år i
Mölndal få skapa bästa möjliga Mölndal för våra barn och elever har varit en utvecklande, spännande och lärande resa. Alla dessa erfarenheter, alla dessa möten, alla dessa professionella medarbetare (ingen nämnd, ingen glömd) innebär att jag känner mig säker på mig själv och mitt ledarskap när jag nu lämnar staden för nya uppdrag i Varbergs kommun, välkommen…:)

Vart tog då tiden vägen? När jag mötte E, som var ett av barnen i den första grupp med förskolebarn jag arbetade med på Bifrost, och hen drog en barnvagn och visade sig vara 27 år som jag förstod att tiden springer iväg men alla ni som arbetar i våra verksamheter sätter spår i generation efter generation med nya, mogna och fantastiska medborgare.

Johan Berntsson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad