Delat ledarskap ger arbetsglädje

Förskolecheferna Camilla Stenman Svensson och Camilla Stensholm beskriver sitt delade ledarskap som växer och utvecklas. Tillsammans hittar de mod och kraft i chefsuppdragets dilemman och utmaningar men framför allt arbetsglädje.

Delat ledarskap Å B. Foto: Åby, Balltorps förskolor.

Personkemi är det som från början gjorde att vi är där vi är i dag. Vi, Camilla Stensholm och Camilla Stenman Svensson, arbetade som förskolechefer i olika områden av staden i Lindome och Åby. När vi möttes i olika sammanhang kände vi på något sätt att vi hade likvärdiga värderingar. Utan att egentligen vara säkra på om vi skulle funka tillsammans ställde vi frågan till vår chef om han kunde se någon möjlighet för oss att arbeta ihop. Då det blev en ledig tjänst i Balltorp, som ligger intill Åbyområdet, fick Camilla Stenman Svensson frågan om att ta över det uppdraget, hösten 2015.

Att vara chef och ledare innebär ibland att man hamnar i svåra dilemman som skall lösas och tuffa beslut som skall fattas, att stå ensam i detta har vi båda erfarenhet av och ser idag en stor skillnad. Att vara två och att få reflektera tillsammans innan man tar ett beslut gör att man lyfter det till en annan nivå en bit ifrån sig när man är mitt upp i det. Men vi skrattar också ofta ihop, humor och glädje gör att det blir roligare. Våra värdeord i verksamheterna är också glädje och nyfikenhet något vi tänker att vi vill se i allt när vi är ute i verksamheten.

Lära av och med varandra

Vi har båda gått utbildningen ”systematiskt kvalitetsarbete”, utifrån detta började vi tillsammans kartlägga vad vårt nuläge var och vad vi skulle ta för ett första gemensamma steg i utveckling av våra enheter. Båda hade erfarenhet och sett att det händer något med utveckling när man hamnar i nya sammanhang och i reflektion med andra.

Dels efter att Lindome var med i projektet ”Lärande och inflytande på riktigt” och i Åby hade man jobbat med att aktivt byta avdelning vissa pass mellan kollegor. Lära av och med varandra blev vårt viktigaste fokus. Vi hade då gemensamma studiedagar och alla pedagoger fick ingå i lärgrupper över våra enheter.

Utifrån fortsatt kartläggning tog den systematiska snurran oss vidare. Vi arbetade vidare med gemensamma fokus som i systematik blev handlingsplaner och ett stöd i hur man skall arbeta utifrån likvärdighet.

Att bromsa för att komma vidare

Efter ett års utvecklingsarbete insåg vi att vi behövde bromsa och ge tid till pedagogerna att landa och reflektera över det vi hade startat. När vi nu i efterhand tittar på det så ser vi att vi då gick från en början till ett delat ledarskap mot ett mer parallellt ledarskap. Med detta menar vi att vi gjorde samma saker, byggde en likvärdig organisation på båda enheterna men pedagogerna möttes mer sällan.

Det var också i denna veva vi båda började på Rektorsutbildningen. Vi hittade former för att studera tillsammans, vi har valt att studera samma dag och då läser vi också samma litteratur så vi lätt kan höras av och diskutera/reflektera kring det vi läser.

Under utbildningens tre år har vi i uppdrag att arbeta med ett förbättringsområde för vår enhet. Första delen av Rektorsutbildningen hade fokus på juridiken och för oss båda blev det tydligt var vi behövde börja. När skollagen skrevs om 2011 förändrades förskolans uppdrag från fokus på omvårdnad och fostran mot tydliga skrivningar om utbildning och undervisning där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Det blev utgångspunkten i vårt gemensamma utvecklingsarbete.

Delat ledarskap Å o B

Reflektion som grund för utveckling

Vi har arbetat fram system i vårt kvalitetsarbete som bygger på delaktighet och ett igenkännande för medarbetarna i hur vi driver utvecklingen. Man kan beskriva vårt arbete som en kvarn där vi i olika forum processar och arbetar fram metoder och verktyg för att utveckla verksamheten.

Rektorsutbildningen är också ett bra exempel på vikten av att reflektera med andra. När vi är på internaten, som är två gånger per termin i tre dagar, nätverkar vi med andra förskolechefer och rektorer och reflektionerna blir många, nästan dygnet runt. Vi får alltid med oss något som ger tillbaka direkt i utveckling av vår verksamhet.

Tillbaka till det delade ledarskapet

I höstas tog vi ett beslut att vi måste dela ledarskapet mer, inte bara arbeta parallellt, och hitta tillbaka till där vi började. Vi syns nu mer och mer ute i verksamheten tillsammans, vi har varit ute på alla avdelningar och observerat undervisning. Vi gör i dag ett gemensamt veckobrev till både Balltorp och Åby. Vi jobbar för att hitta forum där vi lär mer av och med varandra men vi vill också att allt det goda som sker på våra enheter skall synas mer för fler. Till hösten kommer vi ha de flesta arbetsplatsträffar gemensamt. Så sakta men säkert växer vi i vårt delade ledarskap.

Camilla Stenman Svensson och Camilla Stensholm
förskolechefer Åby- och Balltorps förskolor

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad