Förvaltningsledning möter verksamhet

Förvaltningschef Fredrik Hellsten ger en bild av nuläget i skolförvaltningen och blickar framåt mot nya sätt att samverka och utveckla verksamheten.

Efter en lång tid med många digitala möten, distansundervisning och andra anpassningar så börjar verksamheten i skolförvaltningen nu återgå alltmer till det normala. Ett normalt som nu innefattar många nya kunskaper och möjligheter med hjälp av nyvunna digitala kompetenser.

Förvaltningsledningen besöker verksamheterna

Vi i skolförvaltningens ledningsgrupp har tillsammans tagit nya grepp för att möta och samverka med Mölndals förskole- och skolverksamheter. Vartannat möte kommer att förläggas på olika platser ute i våra verksamheter. Syftet med detta är att lära av varandra, stärka samarbeten och att skapa goda relationer.

I slutet av februari gjorde vi vårt första besök ute på Eklandaskolan. Vi fick prata med rektor Eva Happstadius om deras organisation och även lyssna till fritidspedagogen Karin Samuelsson som berättade om Eklandas arbete med utefritids. Vi fick dessutom kika in på en lektion för att säga hej till eleverna.

Rektor Eva Happstadius och fritidspedagog Karin Samuelsson

Övergångar och stöd i verksamhetsplanen

Jag vill också passa på att berätta om verksamhetsplanen som antogs av skolnämnden under december 2021. Våra mål är på en övergripande nivå att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och öka måluppfyllelsen.

Nämnden ser det som prioriterat att stärka förmågan att möta elevers olika behov, elever med stora behov av stödinsatser såväl som särskilt begåvade elever. Ett särskilt fokus läggs på övergångar och samverkan mellan och inom skolformer. Goda rutiner vid övergångar bidrar till barns och elevers trygghet. På så sätt möjliggör vi ett förebyggande arbete för att utforma en god mottagande lärmiljö.

Vi ska även arbeta förebyggande med problematisk skolfrånvaro med extra fokus på barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I verksamhetsplanen lyfter vi även andra prioriterade områden, som att aktivt arbeta med att motverka alla former av hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver detta ska arbetet med flexibla digitala lösningar för deltagande i undervisningen intensifieras.

Framåtblick

Nu lägger vi en längre tid av hårt arbete för att hålla verksamheterna igång bakom oss och ser fram emot allt utvecklingsarbete som fått stå tillbaka under pandemin. Våra professionsnätverk kan återupptas och stärkas och med digitaliseringen ser vi nya sätt att samverka och utveckla verksamheten. Vägen till en datadriven skola ligger framför oss. Det blir en spännande resa mot nya sätt att förstå, analysera och utveckla verksamheten!

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad