Aktuellt i skolförvaltningen

Förvaltningschef Fredrik Hellsten berättar om vad som just nu är aktuellt i Mölndals skolförvaltning och hur vi siktar framåt på olika sätt.

Läsåret har precis kommit igång och det har redan hunnit hända mycket i skolförvaltningens verksamheter. Till exempel har eleverna på Katrinebergs grundsärskola med hjälp av engagerade lärare fått chans att åka sulky efter en travhäst i samarbete med Åby travbana som köpt in en rullstolssulky.

Ett annat exempel är att klass 4A på Hallenskolan har vunnit den den stora läsutmaningen 2022 genom att tillsammans i klassen ha läst 2200 timmar. Det är jätteroligt tycker jag inte minst med tanke på allt det viktiga arbete som görs i våra verksamheter kring språkutveckling, litteraturdiplomerade förskolor, screening i läsförståelse och mycket mer.

Skolförvaltningens ledningsgrupp

Skolförvaltningens ledningsgrupp förlägger vartannat möte på olika platser ute i verksamheten. Här besöker vi Känguruns förskola.

Nämndmål för lärande

När skolnämnden i januari hade årets första sammanträde beslutades bland annat att anta en ny verksamhetsplan 2023-2025. De övergripande tre målen fortsätter ligga fast:

 • Alla elever når höga studieresultat med lägst godkända betyg.
 • Med tidiga insatser stärker vi varje barns förutsättningar för god skolgång och hälsa.
 • Alla barn och all personal befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande, utveckling, studiero och motverkar utanförskap.

I den nya nämnden finns förtroendevalda som tidigare ingått i nämnden och nya förtroendevalda som nu tillträtt. Varmt välkomna!

Vision med fokus på lärande

Vi har också en uppdaterad vision i staden där lärandet har fått en central plats genom tillägget ”Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet.”

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande och personlig utveckling för våra barn och elever. Visionen gäller alla som bor och verkar i Mölndal och ger en gemensam bild av hur vi vill att Mölndal ska vara år 2040.

Digitalisering

Skolverket har tagit fram förslag på en ny nationell strategi för digitalisering*. Syftet med strategin är att ta vara på digitaliseringens möjligheter i undervisningen för att utveckla barns och elevers lärande. Vi som arbetar inom förskola och skola har en viktig roll där vi kan bidra till att alla får nytta av digitaliseringens fördelar. Ett exempel på hur vi arbetar för det här är programmeringslyftet som startades hösten 2022.


I centrum för vårt uppdrag står barns och elevers utveckling och lärande med de möjligheter som digitaliseringen ger. Alla ska ha adekvat digital kompetens. Det är i grunden en demokratifråga och för vår del handlar det om att utveckla vår undervisning i en riktning där våra barn och elever blir digitala producenter, väl medvetna om risker och möjligheter som följer med den alltmer digitaliserade världen.

Digitaliseringen kan också möjliggöra ett smartare och effektivare användning av våra resurser. Här har vi genomfört flera insatser med digitalt skolval, digital anmälan och uppföljning av kränkande behandling med mera. Nu inför vi också ett system för ökad säkerhet med möjlighet för alla anställda att larma och kommunicera med ett enda klick vid incidenter som brand, hot & våld, IT-intrång, olyckor och så vidare.

Utvecklingen går fort och mer måste göras för att vi Sverige ska vara i framkant när det gäller digitalisering och utveckling av undervisningen.

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef

*strategin är ännu inte beslutad av riksdagen

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad