Vad är en logoped?

Skollogopederna är en del av elevhälsans professioner i Mölndals stad. Läs om logopedernas förebyggande arbete som syftar till att stödja elevernas utveckling, lärande och hälsa i grundsärskolan och grundskolan.

Logopeder1. Foto: Anders Eriksson

Hej och välkommen till logopedbloggen!

Här kan du lära dig om logopedi och få en inblick i hur vi skollogopeder i Mölndals Stad jobbar. Vi, Vera Jarnskog logoped grundskolan och Maja Bjuggren logoped grundsärskolan, kommer dela med oss av information, inspiration och konkreta tips.

Vad arbetar en logoped med?

Det är inte alla som vet vad en logoped är för något; vi brukar få frågan “Jobbar du med fötter?” Därför vill vi börja med att beskriva vad vi logopeder kan, och mer specifikt vad skollogopeder brukar arbeta med.

Kortfattat är logopeder specialister på kommunikation-, språk- och talförmåga samt läs- och skrivförmåga. Även röstfunktion och ät- och sväljförmåga ingår i logopedens specialistkompetens. Logopedutbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar, förutom logopedi, även psykologi, medicin, fonetik och lingvistik. Logopeder kan arbeta med människor i alla åldrar som av olika orsaker har svårt med kommunikation, språk, tal, röst eller sväljning.

De flesta logopeder är anställda inom sjukvården och kan då arbeta på logopedmottagning, öron-näsa-hals-klinik, habilitering eller rehabiliteringsklinik. Det finns även logopeder som är anställda av kommunen och arbetar antingen med äldre eller i förskolan/skolan.

Skollogoped är en relativt ny yrkesgrupp i Sverige och har inte en självklar roll inom skolan ännu. I USA däremot är det lag på att alla skolor ska ha tillgång till logoped. Eftersom skollogopeder är en snabbt växande grupp kan vi hoppas att även Sverige utvecklas åt det hållet. Här är en artikel från GP där du kan läsa om varför vi behöver bli fler logopeder i skolan.

Vad gör då en skollogoped?

Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vilken typ av tjänst skollogopeden har; vissa jobbar som kommunlogopeder och/eller inom central elevhälsa medan andra är kopplade till specifika skolor eller jobbar på en enskild skola och sitter med i elevhälsoteamet.

Skollogopedbild

Bilden ovan ger exempel på vad skollogopeder kan göra inom skolans olika stödnivåer. Den är skapad av Ida Rosqvist som är skollogoped och skriver för bloggen Skollogopederna i Malmö stad.

Skollogopederna i Mölndals stad

I Mölndals stad är skollogopederna en del av elevhälsans professioner. Vårt arbete syftar till att stödja elevernas utveckling, lärande och hälsa. Detta sker genom fortbildning och handledning/konsultation på grupp- och individnivå; i första hand rörande kommunikation och språk. Uppdraget är främst förebyggande och hälsofrämjande, och vi ska bidra till att utveckla kommunikativt tillgängliga lärmiljöer.

Grundsärskolans logoped heter Maja Bjuggren och hon har haft den rollen sedan hösten 2014. Maja ingår i grundsärskolans fyra elevhälsoteam och jobbar på uppdrag av rektor, EHT/EHM och verksamhetschef F-6.

Grundskolans ordinarie logoped heter Elin Lennartsson, och medan hon är föräldraledig är Vera Jarnskog vikarie. Uppdraget är fokuserat till grundskolor F-3. Ansökan sker genom skolans elevhälsoteam och rektor, via en ny blankett som hittas på Mölndals stads intranät (skriv logoped i sökfältet så dyker den upp.)

Följ oss här på bloggen för att få veta mer om hur vi skollogopeder i Mölndals stad jobbar!

Vera Jarnskog, logoped grundskolan
vera.jarnskog@molndal.se

Maja Bjuggren, logoped grundsärskolan
maja.bjuggren@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad