Ukrainskt kommunikationsstöd

Mölndals skollogopeder har tagit fram ett kommunikationsstöd på ukrainska och svenska. Medarbetare i Mölndals skolförvaltning har tillgång till materialet via logopedsajten. Kanske kan det här även inspirera andra kommuner till liknande insatser.

Vi har tagit fram tvåspråkigt kommunikationsstöd på ukrainska och svenska. Förhoppningen är att det ska underlätta för skolpersonal att kommunicera med de nya elever som kommer till Mölndal från Ukraina. Materialet är framtaget i Widgit Onlines mallar för två språk och modersmålslärare i ryska, Marina Tkhakakhova, har hjälpt oss att granska översättningen.

Materialet består av:

 • två kommunikationskartor
 • en kommunikationsknippa
 • en ordlista.

Personal i Mölndals skolförvaltning hittar materialet på Logopedsajten under fliken Aktuellt bildstödsmaterial. Där ligger även annat tvåspråkigt material på ukrainska och lättläst information om situationen i Ukraina.

Hoppas att det kommer till användning ute på skolorna!

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad