Profilen Lena Hammarberg

Lena Hammarberg har varit anställd som förskollärare i Mölndal i 30 år och arbetar på Bräcka förskola i Lindome tillsammans med de yngsta barnen. Hon brinner för sitt arbete som förskollärare och uppdraget som mentor för nyanställda förskollärare i Mölndals stad.

Profilen Lena H. Foto: Marie Eriksson

Vem är du som mentor för nyanställda förskollärare i Mölndal?
Jag arbetar med tre andra mentorer i en organisation där förskollärare får möjlighet att växa tillsammans genom att dela både glädjeämnen och utmaningar. Förskollärare som anställs i Mölndal erbjuds ett introduktionsår i grupp tillsammans med en mentor. Min roll bygger mycket på att vara ett bollplank och ett stöd för förskollärarna i att reflektera runt yrkesrollen. Gruppdeltagarna befinner sig mitt i processen med att ta sig an nya utmaningar i ett nytt sammanhang på sin arbetsplats.

En riktigt bra dag på jobbet vad händer då i din roll som mentor?
Jag kommer väl förberedd till ett möte med min mentorsgrupp bestående av 6-7 nyanställda förskollärare. Vi träffas under en eftermiddag ute på någon av Mölndals förskolor för ett lärande besök tillsammans. Vi cirkulerar runt en gång i månaden så att alla i gruppen får besök på sin arbetsplats under introduktionsåret. Efter en rundvisning på förskolan möts vi runt frågorna: Vad ser jag? Vad gillar jag? Vad vill jag veta mer om?

Varje träff har ett ämne som exempelvis mötet med barnen, ledarskap och samarbete, som leder till en hel del funderingar och dilemman. Jag ställer nyfikna frågor och fångar upp det som gruppdeltagarna ser som utmaningar. Jag delger också olika verktyg för kollegial kommunikation som vi testar tillsammans.

Efter träffen sammanställer jag gruppens tankar, frågeställningar och nya förståelse. Jag skickar ut dokumentationen till gruppdeltagarna som kan arbeta vidare ute på respektive förskola. Jag finns också tillgänglig för personlig coachning utifrån förskollärarnas behov.

Ditt bästa yrkestips?
Att lyfta och mötas runt det positiva likväl som runt dilemman. Som mentor ser jag till att varje deltagare får möjlighet att beskriva något ur vardagen som de är stolta över. Det grundar för att gruppen lämnar träffen med en positiv känsla.

För mig är bästa möjliga Mölndal varje dag att:
Värna om varje möte med varje person i ett ständigt relationsbyggande med små som stora.

Skicka med en utmanande fråga till oss alla:
Vad gör du för att hitta och behålla arbetsglädje?


Marie Eriksson

PS. I artikeln Mentorsgrupp som stöd för förskollärare kan du läsa mer om hur Mölndals stads fyra mentorer för nyanställda förskollärare samarbetar runt introduktionsverksamheten.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad