Profilen Jeanette Skarin

Jeanette Skarin är förskollärare och har arbetat i förskoleklass sedan 1995. Samverkan är ett av hennes ledord och hon är engagerad i att möjliggöra kollegialt lärande genom Mölndals stads förskoleklassnätverk.

Profilen Jeanette. Foto: Marie Eriksson

Vem är du som förskollärare i förskoleklass?
Jag arbetar som förskollärare i förskoleklass på Östergårdsskolan. Tidigare har jag bland annat arbetat i förskola och med flyktingbarn. Jag är en lagarbetare och jag trivs med att arbeta i arbetslag. Det viktigaste är att tillvarata varandras kompetenser och att våga vara öppna. Det är arbetslaget som är styrkan! Att få och ge utrymme till att lyckas likväl som att misslyckas gör att alla får växa och utvecklas både som individer och som team.

Just nu har jag en ny del av mitt uppdrag där jag engagerar mig i förskoleklassnätverkets styrgrupp. Nätverket syftar till att samla representanter från alla stadens skolor. Det är en arena för att dela, utbyta och lära tillsammans. Vi är fyra förskollärare som fungerar som samordnare.

En riktigt bra dag på jobbet vad händer då?
Då lyckas jag och mina kollegor fånga barnens intresse, vi lyckas fånga upp något att spinna vidare på tillsammans med barnen så att lärandet blir meningsfullt för dem. Det behöver inte alltid vara det vi har planerat. Undervisningen blir ett växelspel där barnen bidrar, vi pedagoger bidrar och vi går framåt i processen tillsammans.

Vilket är ditt bästa yrkestips?
Att vara lyhörd men ändå målinriktad. Lyhördheten är oftast det som tar oss vidare i alla relationer både med barn, vårdnadshavare och kollegor.

För mig är bästa möjliga Mölndal varje dag:
Att vara en god representant för min yrkesprofession. Alla jag möter ska känna sig sedda och bemötta. För mig handlar det om samverkan i alla led. Med barn, vårdnadshavare och arbetslag likväl som i förskoleklassnätverket och andra kollegiala sammanhang.
 
Skicka med en utmanande fråga till oss alla:
Ger du utrymme till både dig själv och dina kollegor att lyckas och att våga misslyckas?

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad