Profilen Anna Olsson

Anna Olsson är specialpedagog och arbetar med stöd och kompetensutveckling för pedagoger som möter Mölndals grundsärskoleelever. Utgångspunkten är likvärdighet, delaktighet och alla barns rätt till lärande.

Profilen Anna Olsson. Foto Marie Eriksson

Berätta kort vem du är som specialpedagog
Mitt hjärta ligger i lärande och delaktighet. Hur barn lär – och hur vi möter barn som inte lär på det "vanliga sättet.” Det har funnits som en röd tråd under hela mitt yrkesliv. Jag har arbetat som specialpedagog i Mölndal i 17 år och sedan två år tillbaka arbetar jag övergripande mot alla grundsärskoleelever i Mölndal.

Mitt arbete handlar mycket om att grunda för en likvärdig skola där alla elever ska få det lärande som de har rätt till oavsett på vilken skola de befinner sig. Jag arbetar med fortbildningsinsatser för pedagoger och handledning utifrån de behov som finns.

En riktigt bra dag på jobbet vad händer då?
Då får jag möta en pedagog eller ett arbetslag i ett lärande samtal. Samtalet kan baseras på observationer eller en film av en klassrumssituation som vi tillsammans analyserar. Mitt fokus ligger på att pedagogerna ska få syn på de positiva saker de gör så att jag kan stärka det och vara ett stöd i att de själva hittar lösningar för att arbeta vidare. Det lärande som sker och elevens förmågor är inte alltid uppenbara och tillsammans kan vi mejsla ut det och bygga vidare därifrån.

Växelspelet mellan teori och praktik är ständigt närvarande i mitt arbete. Jag är en praktisk teoretiker och en teoretisk praktiker. Styrdokument och lite "tyngre" texter kan många gånger upplevas som svåra. Med åren har jag blivit allt bättre på att tillsammans med kreativa pedagoger omvandla teori till aktiviteter som gör skillnad för elever.

Mitt arbete bygger på långa processer och en riktigt bra dag kan jag också få se att en fortbildningsinsats har "ramlat ner i klassrummet" och gett effekter på elevernas lärande.

Ditt bästa yrkestips?
Att ibland våga vänta och vara medvetet tyst , då skapas utrymme för elevers delaktighet.

För mig är bästa möjliga Mölndal varje dag
Att alla elever ska få den utbildning och det lärande som de har rätt till.

Skicka med en utmanande fråga till oss alla
Hur ska vi tillsammans arbeta för att "gilla olika" varje dag?

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad