Profilen Christina Hallhagen Aydin

Christina Hallhagen Aydin är samordnare för grundsärskolan och fungerar som en länk mellan skola och hem innan ett barn är mottaget i grundsärskolan.

christina HA. Foto Anders Eriksson

Berätta vem du är som samordnare för grundsärskolan
Jag är grundskollärare och talpedagog och har arbetat i Mölndals skolförvaltning sedan 2002, senast i specialpedagogiskt team- förskola. I november 2018 tillträdde jag tjänsten som samordnare för Mölndals stads grundsärskolor och jag är också kontaktperson för området hörsel.

Som samordnare är jag länken mellan skola och hem innan ett barn är mottaget i grundsärskolan. Jag håller i mottagningsprocesserna och sammanställer underlag för vidare beslut av verksamhetschef. I mitt arbete är kommunikationen hela tiden i centrum med fokus på varje barns rätt till utveckling och att få nå så långt som möjligt.

Det här är ett nytt uppdrag för mig med många nya rutiner att sätta mig in i och många nya ansikten. Men det är inte helt säkert att jag känner igen ditt ansikte när vi möts, även om vi setts tidigare. Jag har en grav synnedsättning sedan barndomen och är beroende av hjälpmedel i vardagen. Att känna igen en människas röst med bara ett ”hej” är svårt, men efter en mening så går det lättare att höra vem det är jag möter så säg gärna vem du är när du hälsar på mig.

En riktigt bra dag på jobbet vad händer då?
Då har jag många givande möten med både vårdnadshavare, skolpersonal och skolledare. Kärnan i mitt uppdrag bygger på att få till bra möten emellan människor. Jag arbetar för att alla ska få bli sedda, lyssnade på och att berörda parter ska få svar på sina frågor och känna att processen går framåt. Det är betydelsefullt att kunna underlätta den oro och ovisshet som många gånger finns hos vårdnadshavare.

Jag ser fram emot att nu också starta upp samordningen av kompetensutvecklingsinsatser för personalen inom grundsärskolan. Ett arbete som sker i grundsärskolans centrala team tillsammans med specialpedagog och logoped.

Ditt bästa yrkestips?
Relation före metod, i alla sammanhang! Om inte relationen är uppbyggt så kommer inte ens den bästa metod att falla väl ut. Som talpedagog var min utgångspunkt att när barnen lämnade mötet med mig skulle de alltid känna att de lyckats. Hela mitt arbete handlar mycket om att lyfta det som går bra och att arbeta vidare utifrån det. Oavsett om det gäller barn eller vuxna så ska ett möte ge kraft att försöka igen.

För mig är bästa möjliga Mölndal varje dag
När vi ser och förstår alla barn och elever. Att vi anpassar lärmiljöer och undervisning utifrån deras behov.

Skicka med en utmanande fråga till oss alla
Vad utgår du ifrån när du vill anpassa undervisning eller lärmiljö? Frågar du den det gäller? Har eleven eller vårdnadshavare fått möjlighet att ge sin bild? Det är inte alla gånger som experterna sitter inne med de viktigaste svaren.


Marie Eriksson

Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad