Profilen Gabriella Lapadatovic

Internationellt arbete och hållbarhet är Gabriellas specialkompetenser. Här berättar hon mer om vem hon är och vad hon gör som verksamhetsutvecklare.

Gabriella L Foto: M Bergenkull

Vem är du, Gabriella?
Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen med ansvar för hållbarhet och internationellt arbete. Det innebär att jag ansvarar för att utveckla skolförvaltningens övergripande arbete med hållbar utveckling och internationella samarbeten.

Just internationalisering är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag har sedan jag tog examen 2007 arbetat med internationella frågor på olika sätt. Senast i Göteborgs stad där jag arbetade med EU-finansierade projekt på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nu ser jag fram emot att bredda mitt uppdrag och att lära mig mer om de andra dimensionerna av hållbarhet eftersom jag främst arbetat med social hållbarhet.

Som person har jag alltid varit väldigt nyfiken på och intresserad av vår omvärld. Jag reser mycket och har i långa perioder bott utomlands, så jag trivs bäst i möten med olika människor och kulturer.

En riktigt bra dag på jobbet vad händer då?
Det är en dag som börjar på kontoret där jag går igenom min mail och omvärldsbevakar lite. Jag trivs bäst med att ha varierade arbetsuppgifter och som verksamhetsutvecklare kan jag ena stunden svara på en remiss kring avfallshantering för att i nästa hjälpa till med att hitta en partnerskola i Skottland. En riktigt bra dag har jag även fått möjligheten att samverka med antingen olika nätverk som jag ingår i eller med personal som arbetar i våra verksamheter och som kan hjälpa mig med att förstå vilka behov som finns.

Vilket är ditt bästa yrkestips?
I en tid där allting snurrar väldigt fort och där vi ständigt blir överösta med ny information är det därför viktigt att stanna upp och reflektera med jämna mellanrum. Även om det kan vara svårt så tycker jag att vi alla borde boka in lite ”reflektionstid” i våra kalendrar.

För mig är bästa möjliga Mölndal varje dag
När vi skapar bästa möjliga förutsättningar för de som vi är till för – våra barn och elever!

Skicka med en utmanande fråga till oss alla!
Hur arbetar du med de olika dimensionerna inom hållbarhet?

Tack för att du berättade Gabriella!
/Madeleine Bergenkull.

Behöver du som medarbetare i Mölndals skolor eller förskolor komma i kontakt med Gabriella finns gruppen Internationellt, skf i intranätet som du når när du är inloggad. Välkommen!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad