Profilen Kristoffer Creutz

Här möter du Kristoffer Creutz som precis påbörjat uppdraget som verksamhetsutvecklare för Mölndals grundskolor. Han går in i arbetet med nyfikenhet och med målet att vara en del i att forma ett skolsystem där varje elev utmanas och lyckas.

Kristoffer Creutz verksamhetsutvecklare skola

Vem är du Kristoffer?
Jag kommer ifrån Svedala där jag, lite av en slump, började min lärarbana som musiklärare. Jag är utbildad SO-lärare och har arbetat med det på högstadiet i Svedala och i Göteborg på Viktoriaskolan. Jag har hela tiden haft skolutvecklingsdelar i mina tjänster och de senaste sex åren har jag arbetet på GR (Göteborgsregionen) som projektledare inom skolutveckling. Det var ett intressant arbete där jag bland annat var involverad i skolutvecklingsprojekt kring bedömning för lärande och ledarskap i klassrummet. Det som fick mig att söka arbetet som verksamhetsutvecklare i Mölndals stad var en önskan att komma närmare skolverksamheten igen.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
För mig handlar en bra dag om att vara nära verksamheten där jag kan göra skillnad. Även om arbetet just nu består till stor del av digitala samverkansformer träffas jag egentligen hellre live än via en skärm. En bra dag för mig innefattar flera personliga möten och de här första veckorna har jag mött många positiva människor där de kollegiala samtalen spirar till utveckling.

Min förhoppning är att min arbetstid kommer att gå åt till att stödja, stötta och störa. Det behövs stöttepelare i det stora tunga ansvaret som lärare och rektor där många står ensamma. Det behövs också ett inlyssnande stöd med utgångspunkt i det som fungerar bra. Genom att analysera det som redan fungerar och görs bra kan man hitta vägar att gå vidare. Det är där störandet kommer in. Att på ett ödmjukt sätt störa mönster, invanda tankar, beteenden och organisation med hjälp av utmanande frågor, forskning och reflektion. ”Så här ser det ut idag, så här gör andra, det här säger forskning och så här skulle man kunna göra.”

Alla tre delarna, att stödja, stötta och störa, är det jobbet som verksamhetsutvecklare handlar om för mig. Hade jag stannat i att stödja och stötta så skulle jag bara vara en inspiratör. John Steinberg menar att en bra lärare är den som kan svara på obehagliga varförfrågor om sin praktik. Viktiga frågor att utgå ifrån är: Varför vi gör som vi gör och varför vår organisation ser ut som den gör. Och detsamma gäller för mig och meningen med mitt uppdrag. Jag vill vara med och bidra till att elevresultaten och skolnärvaron ökar och till att Mölndal blir en bättre skolkommun.

Har du något bra yrkestips?
Att möta organisationer och människor med nyfikenhet på ett ödmjukt sätt och med engagemang för att väcka nyfikenhet. Som lärare tänkte jag att jag behövde visa att det jag undervisar i är det mest spännande.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?
Att alla ska lyckas - att vi har ett skolsystem som utmanar och stödjer varje elev till ett ökat lyckande.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
Det du just gjorde, vilken effekt har det för de barn, unga eller vuxna du möter i ditt yrkesutövande. Jag tänker att det är en reflektiv fråga som vi alla ständigt behöver ställa oss.

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad