Profilen Pia Eriksson

Möt läraren Pia Eriksson som för första gången på 25 år inte har en egen klass. I sin nya roll som speciallärare vill hon skapa ett tydligt sammanhang för alla elever på skolan.

Pia Eriksson speciallärare Glasbergsskolan


Vem är du Pia?
Jag är grundskollärare och förstelärare på Glasbergsskolan. Jag började på skolan för 20 år sedan när den var helt ny. Det har varit många intressanta och utmanande projekt genom åren där flera haft fokus på pedagogik kopplat till digitala verktyg. Bland annat så har vi skapat våra egna läromedel. På skolan har dialogen och de pedagogiska samtalen oss lärare emellan varit viktig för mig. Jag tycker ofta att det är i samtal med kollegor som man växer och utvecklas som pedagog och får nya tankar och idéer. Jag ser annorlunda på undervisningen idag än vad jag gjorde för 20 år sedan. Idag arbetar vi mot att eleverna ska äga sin egen kunskap, använda och utveckla den. Skapandet med kunskapen har också blivit en viktig del i lärandet tycker jag. I engelskan t ex. tar man till sig språket på ett helt annat sätt när man får skapa något med språket istället för att bara läsa text och tränar på glosor. Här har de digitala verktygen varit viktiga för att på olika sätt kunna presentera och samarbeta kring olika saker.

Det här året arbetar jag som speciallärare, samtidigt som jag går tredje året på speciallärarutbildningen och pluggar på halvtid. Det är första gången på 25 år som jag inte har en egen klass. Jag kände att jag behövde lite nya utmaningar i mitt jobb. Jag är med i elevhälsoteamet på skolan för att kunna vara delaktig i vad som händer kring olika elever och elevgrupper. Jag tycker det är intressant med de här eleverna som inte riktigt följer den “vanliga” vägen. Hur kan vi göra för att få med dem på ett bättre sätt och skapa ett tydligt sammanhang för dem i skolan.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
Det är när jag känner att jag och vi som lärare har skapat en tydlighet för eleverna och att vi skapar glädje och trygghet i mötet med våra elever. En bra dag för mig är också när jag känner att eleverna trivs i skolan och att vi tillsammans skapar en positiv gemenskap.

Har du något bra yrkestips?
Det är viktigt att tänka på att alla elever inte kan göra allt. Jag arbetar med tanken att alla elever ska klara av en “baskurs” och sedan finns det “extra utmaning” för de allra flesta. I arbetet med “baskurs” är tanken att även de elever som har det tufft i skolan ska få känna att de lyckas och når sina mål. I “extra utmaning” finns möjlighet att arbeta vidare med fler uppgifter för de elever som behöver det. Det är vår uppgift som lärare att få eleverna att lyckas utifrån deras egna förutsättningar och egna mål.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?
Jag pratar ofta med eleverna om att man ska försöka vara sitt bästa jag i så många situationer som möjligt. Att skapa en förståelse för att vi alla är olika och att vi alla har olika förutsättningar. När man bemöter personer som av olika anledningar har det tufft, på ett juste och respektfullt sätt då tycker jag man har nått väldigt långt i att vara sitt bästa möjliga jag.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
Hur kan vi skapa rimliga anpassade mål för våra elever så att alla kan lyckas i skolan utifrån sina egna förutsättningar?

Text: Anders Eriksson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad