Profilen Zandra Jonasson

Här möter du rektor Zandra Jonasson som fördelar sitt ledarskap mellan förskolorna Broslätt och Katrineberg samt Mölndals stads specialpedagogiska team för förskolan.

Rektor på Broslätt/ Katrinebergs förskolor Zandra Jonasson

Vem är du Zandra?
Jag arbetar sedan två år tillbaka som rektor i Mölndal. Tidigare har jag bland annat arbetat som pedagog och rektor i både förskola och skola i Göteborg. Förutom mitt uppdrag som rektor för Katrinebergs- och Broslätts förskolor så är jag även chef för det specialpedagogiska teamet för förskolan. Det är två givande och intressanta uppdrag där jag på många sätt får vara med och göra skillnad för barnen i Mölndals förskolor.

För mig är relationsskapande nyckeln i ledarskapet och det absolut viktigaste är att vårda min personal så att alla känner sig sedda och lyssnade till. Alla fyller sin funktion och är lika viktiga i en verksamhet oavsett roll och arbetsuppgifter. Det rör sig både om det direkta arbetet med barnen och alla andra funktioner som rör exempelvis mat och service. Jag upplever trivseln och samarbetet som genuint på mina förskolor och jag hade gärna varit barn här själv.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
En riktigt bra dag innefattar framförallt tid till spontana möten och samtal med barn och pedagoger. En bra dag kan jag också se utvecklingen i verksamheterna som ett resultat av det vi arbetat fokuserat med. Det är så betydelsefullt att få se och uppmärksamma att det vi försökt att utveckla verkligen sker i praktiken. Jag har många engagerade medarbetare som iscensätter och driver det vi har som mål. En kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och den positiva respons de ger till oss är också en viktig del av en bra dag.

En sak som jag alltid försöker ha med mig i mitt arbete är att vi behöver tänka energisnålt i alla nivåer, där så mycket tillgångar som möjligt alltid ska gå rakt ut i verksamheten. Vi behöver tänka till kring vad som är viktigt och gör skillnad för barnen så att vi kan lägga krutet på det. Det tankesättet genomsyrar även mitt arbete tillsammans med det specialpedagogiska teamet. Där handlar det mycket om att rätt kompetens ska få matchas med rätt uppdrag för att möta de behov som finns i Mölndals förskolor. Teamets arbete utvecklas ständigt och det senaste året har vi bland annat sjösatt arbetet med BHT (barnhälsoteam) för samtliga förskolor i Mölndals stad.

Arbetet som rektor är alltid varierande och det gäller att kunna ställa om fort eftersom ingen dag är den andra lik. Även om det ofta är full fart och många bollar i luften så måste jag säga att jag nästan alltid upplever att jag har en bra dag på jobbet. Det känns också gott att alltid ha mina rektorskollegor runt om i staden att dela tankar och lärdomar med.

Har du något bra yrkestips?
Att vara genuint intresserad av sina medarbetare. Har vi ett ömsesidigt förtroende så blir det bra.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?
Att våga tro på varandra och visa varandra tillit. När vi lyckas med tillitsbaserad styrning i realiteten så kan varje person växa och bli sitt bästa jag.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
På vilket sätt bidrar det här beslutet till att det blir bättre för barnen i våra verksamheter? Det är en fråga vi ständigt måste ställa oss på alla nivåer. De beslut vi fattar och de insatser vi gör ska alltid syfta till att gynna kärnverksamheten och barnen.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad