I rörelse för digitalisering

Måndagen den 29 oktober var det dags för skolförvaltningens studiedag Mölndal delar. Under rubriken ”I rörelse” och på temat ”Digitalisering” gick dagen, precis som tidigare år, i det kollegiala delandets tecken.

Pedagoger på studiedagen Mölndal delar

Som inledning på dagen livesändes ett samtal mellan förvaltningschef Fredrik Hellsten och Maria Spante från Högskolan Väst. Fredrik berättade om skolförvaltningens plan för digitalisering som bland annat vill skapa möjlighet till likvärdig användning av digitala verktyg i alla skolnämndens verksamheter. Centralt i planen är det kollegiala lärandet och Fredrik underströk att vi behöver fortsätta utveckla strukturer för att ta tillvara på den kompetens som finns bland medarbetarna.

Förändringsarbete, inte projekt

I utbildningen Leda digitalisering, för rektorer och förskolechefer, har Mölndal arbetat med en samverkansforskare, Maria Spante från Högskolan Väst. Maria som följt Mölndal under ett års tid, betonade särskilt vikten av att Mölndal använt processledare för att leda diskussionerna i de olika utbildningsgrupperna. Ett genomgående budskap från både Fredrik och Maria var att digitalisering inte är ett IT-projekt utan ett rörligt förändringsarbete.

Livesändningen sågs av ungefär 1500 medarbetare i de fem olika skolområdena, från Sörgårdsskolan i norra Mölndal till Almåsskolan i Lindome.

Många perspektiv på digitalisering

Studiedagen fortsatte sedan på skolorna med workshops och föreläsningar. Av de drygt hundra programpunkter som totalt ingick i utbudet, var det bara ett tiotal av föreläsarna som var externa, resten var våra egna kollegor.

Dagen bjöd verkligen på en mängd olika perspektiv på temat Digitalisering, från många olika verksamheter. Redaktionen för Pedagog Mölndal tog del av så mycket vi hann av alla godsaker.

Vi kommer den närmaste tiden att publicera en hel del material från dagen, men är övertygade om att vi också fått många intressanta spår att följa upp, längre fram. Pedagog Mölndal delar, hela året.

Redaktionen

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad