Tack för att du tyckt!

Pedagog Mölndal vill vara riktigt bra på Delat lärande. I vårens enkät frågade vi därför efter dina åsikter om webbplatsen för Mölndals pedagoger. Vi tackar för många hundra svar och här är en sammanfattning av dem.

Enkätarbete pedagog Mölndal ht2019

Redaktionen arbetar ständigt med att förbättra Pedagog Mölndal. Våren 2019 fick alla medarbetare i Mölndals förskole- och skolverksamheter en enkät med e-posten. Syftet med frågorna var att få hjälp med att utveckla Pedagog Mölndal som plats för delat lärande där vi skapar innehållet tillsammans. Att så många valde att svara på enkäten känns jätteroligt och betydelsefullt. Det har gett ett gediget underlag för Pedagog Mölndals redaktion att analysera framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter.

Bredden av tankegångar och idéer från så många kollegor har gett förutsättningar för en bra analys. Enkätsvaren som består både av graderingar och fritextsvar har medfört en rad olika idéer och uppslag kring hur Pedagog Mölndal kan utvecklas. Varje liten kommentar påverkar vårt utvecklingsarbete.

Enkätarbete Pedagog Mölndal ht 2019

Att hålla sig uppdaterad

Att få utvecklas, inspireras och dela lärande är återkommande svar i enkäten. Flera uttrycker en nyfikenhet på hur kollegor i Mölndal arbetar och att det är intressant att få information om vad som händer i vår stad. Att hålla sig uppdaterad kring andras arbete är en del av uppdraget menar flera. Enkäten visar också att Pedagog Mölndal har bidragit till att många känner en stolthet över sitt eget och andras arbete.

Enkätarbete Pedagog Mölndal ht 2019

Hur når Pedagog Mölndal ut?

Pedagog Mölndals innehåll sprids alltid vidare till Facebook och till vårt konto på Instagram.

Enkätsvaren visar att flera ser det som värdefullt att få information om publiceringar till sin mail som prenumeration. I nuläget har vi endast teknisk möjlighet att koppla prenumerationsfunktionen till artiklar men det finns efterfrågan på att kunna få ta del av ytterligare innehåll såsom bloggar, poddar och filmer via mail. Utifrån dessa önskemål skissar redaktionen på en idé om att varje kvartal skicka ut ett nyhetsmail med länkar till de senaste publiceringarna.

Enkätarbete Pedagog Mölndal ht 2019

Det här skulle ni vilja se mer av

När vi i enkäten frågade om vad som saknas eller vad som önskas mer av på Pedagog Mölndal fick vi in en del svar som pekar på hur pedagogsajten kan förbättras. Flera förslag har vi tagit fasta på redan under våren, som till exempel uppmaningarna att visa mer av fritidshemmen och grundsärskolan.

Andra önskemål var mer läsning om skolledare och fler utmanande artiklar som visar på dilemman i vardagen. Till detta fick vi även kommentarer om att Pedagog Mölndal borde marknadsföras ännu mer, exempelvis av rektorer ute på skolor och förskolor. Flera lyfter att de är nyanställda i Mölndal och inte har upptäckt Pedagog Mölndal än men att enkäten väckte nyfikenhet att ta reda på mer.

Hur gör Pedagog Mölndal skillnad?

Många anger att innehållet på Pedagog Mölndal har bidragit till samtal med kollegor och flera har provat nya arbetssätt som inspirerats av det som man tagit del av på sajten. En del har även använt Pedagog Mölndal som underlag för strukturerat kollegialt lärande. Det finns också exempel där texter, filmer och poddar bidragit till att man tagit kontakt med kollegor runt om i staden.

Avslutningsvis

Enkäten har gett oss i redaktionen en bredd av perspektiv. Vi har kunnat se många tecken på att delat lärande gör skillnad i praktiken, men också på att det bidrar till arbetsglädje och att man känner stolthet över sitt uppdrag. Några pedagoger menar att de fortfarande samlar mod att dela och att de snart samlat klart. Det ser vi verkligen fram emot!

Redaktionen för Pedagog Mölndal
Marie Eriksson, Anders Eriksson och Madeleine Bergenkull.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad