Sinkadusen - en mötesplats

Sinkadusen är namnet på förskolans kreativa resurscenter i Mölndal. En mötesplats mellan människor, material och miljö i ett hus för kreativitet, kompetensutveckling och digitala verktyg.

Carina, Sinkadusen. Foto: Anette Eskilsson

Carina Eriksson, kreativ ledare på Sinkadusen.

Plats för kompetensutveckling

28 januari 2016 slog Sinkadusen upp sina portar för Mölndals pedagoger och barn. Det hela började med en idé om ett kreativt återanvändningscenter i Mölndal. Efter en omvärldsspaning på bland annat Idéan i Umeå utvecklades tankarna till att också erbjuda en fysisk plats för kompetensutveckling och möten.

Sinkadusen2. Foto: Marie Eriksson

En lyckoträff!

Huset som nu blivit Sinkadusen är MAIK - Mölndals AIK:s gamla klubbstuga på Torallastigen 5. Byggnaden är tillräckligt stor för att rymma både ett kompetensutvecklings- och återanvändningscenter. Namnet Sinkadusen kommer från ett franskt tärningsspel med mål att få fem (cinq) och två (deux) vilket då betyder ”Lyckoträff”. Det var så vi kände när vi hittade huset - här fanns det utrymme vi letat efter.

Sinkadusen 3. Foto Anette Eskilsson

Rum för att mötas

På övervåningen finns ett flertal rum för olika typer av möten och där återfinns även Språkoteket. Dit kan pedagoger komma för att få inspiration till språk- och kommunikationsutvecklande arbete verksamheten. Här finns tillfälle att mötas, få nya tankar och samtala med det specialpedagogiska teamet, förskola om språkutvecklande arbetssätt. Det finns även möjlighet att låna material.

Språkotek

I ett av Sinkadusens rum återfinns Språkoteket. Dit kan pedagoger komma för att få inspiration till språk- och kommunikationsutvecklande arbete verksamheten. Här finns tillfälle att mötas, få nya tankar och samtala med det specialpedagogiska teamet, förskola om språkutvecklande arbetssätt. Det finns även möjlighet att låna material.

Skatan återanvändningscenter

I bottenvåningen av Sinkadusen huserar Skatan återanvändningscenter. En grundidé i huset är att ta tillvara på återbrukat material på flera plan, alla möbler kommer därför från verksamheter som skulle byggas om eller avyttras. Centret har ett samarbete med företag i Mölndal för att tillvarata spillmaterial. Skatan har öppet varje vecka för att pedagoger ska kunna hämta miljögranskat material som sedan kan berika arbetet och lärmiljöerna på förskolorna.

Skatan. Foto: Marie Eriksson


Så här kan en vecka på Sinkadusen se ut
:
- Skatan är alltid öppet för materialhämtning på onsdagar 14-17.
- Nätverksträffar för exempelvis Förskolenätverket,
- Skapande förskola eller miljönätverket.
- DigIT, nätverksträff kring digitalisering med gäster från hela Västsverige.
- Tvärprofessionellt möte kring projektet miljöhjältar med Skolförvaltningen och tekniska förvaltningen.
- Föreläsning med förskolans specialpedagogiska team.
- Processtödjarutbildning för pedagoger i Mölndals stad.
- Studiebesök från Halmstads Skolförvaltning med inspirationsföreläsning.
- Barngrupper skapar på Skatan.
- Samordnarträff i Läslyftet.

Sinkan, webbägg. Foto: Marie Eriksson

Materialet i centrum

Sinkadusens målbild lyder: Genom estetiken bjuder vi in till möten mellan människor, material och miljö. Med hjälp av flera språk utmanas vi att tänka innovativt. Det är i mellanrummet det händer. På Sinkadusen skapas relationer mellan människor, rum och material i centrum. Vi tänker att rest- och spillmaterial är ett material med massor av kreativa möjligheter. Det lockar till undersökande eftersom det inte finns några ”rätt eller fel” inbyggda i materialet.

Pedagogernas förhållningssätt till materialet spelar stor roll för hur barnen möter materialet. Det sätt vi presenterar materialet sätter spår i verksamheten. Därför erbjuder Sinkadusen många möjligheter då pedagogerna själva får lära känna materialet innan det tas ut till stadens förskolor. Det kan vara genom utbildningar, nätverksträffar och workshops för att skapa en förståelse för materialet och känna att det är en tillgång i verksamheten.

Sinkan6 Foto: Anette Eskilsson

Barngrupper på Skatan

I snart två år har nu även barnen erbjudits verksamhet på Skatan. Mölndals förskolor kan anmäla sig för att komma med 12 barn och två pedagoger och jobba med rest och spillmaterial på olika sätt tillsammans med Carina Eriksson och Kajsa Lindgren som arbetar som pedagog på Skatan. Väldigt uppskattat bland barnen är att de får ett Skatankörkort som öppnar upp för vidare kontakt där barnen kan önska material från skatan.

Skatankkort. Foto: Carina Eriksson

Mölndal delar

På Sinkadusen praktiseras skolförvaltningens motto: ”Mölndal delar” utifrån tanken om en likvärdig förskola och skola. Återvinning och återbruk görs inte bara av material – här delar och återvinner vi också kompetens mellan personal i förskola och grundskola genom att lära med och av varandra.

Carina Eriksson, Anette Eskilsson och Marie Eriksson

Sinkadusen ligger på Torallastigen 5, intill Bosgårdsskolan, i centrala Mölndal.
Kontakt: carina.eriksson@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad