Rockade sockor och teckendockor

Nu laddar barn och pedagoger i Mölndal för att hylla olikheter genom att rocka sockorna på internationella Downs syndromdagen. En färgsprakande dag som bidrar till glädje och gemenskap men också till eftertanke kring hur olikheter kan berika alla årets dagar.

rockasockor1. Foto: Marie Eriksson

Språkotek som resurs

Att kliva in i Mölndals språkoteket ger alltid inspiration och nya tankar. Det drivs av specialpedagogiskt team förskola och utgör en resursbank i arbetet med språk och tydliggörande pedagogik för delaktighet. Språkoteket huserar i ett av rummen på Sinkadusen, Mölndals kreativa resurscenter.

Rocka Sockor 2. Foto: Marie Eriksson.

Specialpedagog Sara Pettersson demonstrerar en teckendocka för förskolechef Camilla Axén Nolmark.

Teckendockan är ett exempel på material som finns till utlåning på Språkoteket. Den kommer från Hatten förlag där flera olika dockor kan beställas med en mångfald av utseenden.

Genom att trä i sina händer i teckendockans händer så kan Sara teckna och agera genom den.
-Alla barn har olika förutsättningar och förmågor. Ibland behövs extra stöttning med kommunikation genom att tydliggöra vardagen med bilder och tecken, berättar Sara.
-Att arbeta med teckendockor kan hjälpa barnen att rikta fokus och lockar till kommunikation.

TAKK som språkligt redskap

Tecken är en viktig inkörsport till språket och för många barn är det en väg in till kommunikation, samspel och delaktighet. Tecken kan utgöra ett stöd, ett tydliggörande och en förstärkning till det talade språket. På frågan ”Vilken färg vill du ha?” kan barnen tidigt formulera ett svar genom att peka på munnen som är tecknet för färgen röd eller tända en låtsad tändsticka som är tecknet för färgen gul.

TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - är en metod, som bygger på samma tecken som i svenska teckenspråket men används tillsammans med talat språk. Man använder enstaka tecken och de behöver inte kombineras med andra tecken.

De flesta pedagoger i Mölndals stads förskolor har nu gått grundutbildning i TAKK tillsammans med Else Åhmark och Sara Pettersson som ingår i specialpedagogiskt team förskola. Arbetet fortsätter med nya förskolor och pedagoger som tillkommer i Mölndal.

Varje arbetslag i Mölndals förskoleverksamheter har fått en TAKK-pärm med kursmaterialet och vetenskaplig grund till användandet av TAKK som språkstödjande. I materialet ingår också ett bildstöd för tydliggörande pedagogik som många barn är hjälpta av.

Rocka sockor 3. Foto: Marie Eriksson

Tydliggörande pedagogik

-Om förskolan skapar en tydlig struktur för barn i behov av särskilt stöd så får barnen lättare att lägga energi på lek och socialt samspel förklarar Sara.
-De behöver då inte lägga energi på att försöka få reda på vad de ska göra och var de ska vara. Det inger trygghet och lugn att veta ”var jag ska, vara, med vem, när och hur jag ska göra." Det blir till en tydliggörande pedagogik som utgör ramen och då kan barnet fokusera på innehållet.

Rocka på!

Nu laddar barn och pedagoger i Mölndals förskolor för att rocka sockorna 21/3 på internationella Downs syndromdagen. Det är en färgsprakande dag som bidrar till engagemang, glädje och gemenskap.

Rocka sockorna har vuxit till att bli en dag då vi kan hylla olikheter på ett lekfullt sätt. Men det är också en dag som manar till eftertanke om hur olikheter kan berika alla årets dagar. Vi rockar sockorna för att det är kul, men också som en signal om att vi är villiga att ge tid till eftertanke kring vad som krävs för att skapa ett inkluderande samhälle. Rocka på!

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

För frågor eller ytterligare information kontakta:
sara.pettersson@molndal.se
else-marie.ahmark@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad