Läslyftet för förskolan

Läslyftet för förskolan har haft effekter inom många områden i Mölndal. Nu startar en tredje omgång med hela 33 förskolor som deltar.

Sinkadusenaug

Nu startar en tredje omgång med Läslyftet för förskolan. Denna gång är det 33 förskolor som deltar. I Mölndal startar samtidigt en utbildning för alla handledare i Läslyftet - Handledning för handledare - där vi utgår från ett kollegialt lärande och lär med och av varandra. Vi ses åtta tillfällen under ett läsår där vi utvecklar vår samtalskompetens och lär mer om grupprocesser.

Tidigare erfarenheter från att medverka i Läslyftet på förskolan är att pedagoger har fått en gemensam begreppsförståelse. Arbetet med Läslyftet får också effekter inom flera områden, det har gett en större medvetenhet om böcker och läsning, pedagogens förhållningssätt, olikheter i gruppen, barns inflytande.

I förskolans Läslyft finns det 5 moduler att välja mellan:  

 • Flera språk i barngruppen
 • Läsa och berätta
 • Natur, teknik och språkutveckling
 • Skapa och kommunicera
 • Utforska skriftspråket.

Det gör att varje förskola har möjlighet att välja det fokusområde som passar enheten och barngrupperna bäst. En del förskolor har valt att låta alla medarbetare medverka i Läslyftet, andra låter en del av personalen delta och istället ge förutsättningar för spridning till alla på annat sätt. Alla sätt är bra, olikheter berikar. 

Kul att intresset är så stort bland alla våra pedagoger på förskolorna i Mölndal!

Anette Eskilsson, verksamhetsutvecklare
anette.eskilsson@molndal.se

Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare
carina.eriksson@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad