Kreativa möten på Sinkadusen

Nu är en ny termin här med nya kreativa och hållbara möten mellan människor och mellan människor och material. Vi har åter startat med massor av workshops på vårt kreativa resurscenter Sinkadusen.

Sinkadusenkreativ1

Till Sinkadusen kommer pedagoger från alla förskolor i staden för att arbeta kreativt och hållbart på flera plan. Vi använder dels hållbara material som återbruksmaterial från Skatan återanvändningscenter. Ett annat favoritmaterial är lera som kan återanvändas om och om igen.

Fokus ligger på estetiken och vi vill gärna lyfta fram den demokratiska rättigheten att kunna uttrycka sig på många olika sätt. Många gånger arbetar vi med gemensamma uppgifter där processen blir det viktigaste. Andra gånger ligger fokus på hantverket det vill säga att lära sig om och utforska ett särskilt material och få tillgång till adekvata redskap.

sinkadusenkreativ2

Bild från workshopen ”Forma - Bygga - Språkamed fokus på lera.

I våra workshops ligger fokus på en lekfull och tillåtande atmosfär där du som pedagog lockas att våga pröva nytt, att tänka nya tankar, att skapa gemensamt med andra och att se varandra som tillgångar i skapandet. Efter vårt arbete har vi alltid ett reflekterande samtal tillsammans. Ofta blir vi överraskade av varandras lösningar och så skapas något som blir nytt för hela gruppen.

Sinkadusenkreativ3.

Handdockor som skapades i workshopen ”Simmeli summeli svärd, vi tar oss till sagans värld."

Exempel på skapande workshops som kan bokas på Sinkadusen

 1. Simmeli summeli svärd, vi tar oss till sagans värld… En kväll då vi arbetar med handdockans identitet och som en aktiv del i lärprocesserna på förskolan.
 2. Forma-bygga-språka: ”Aktiva händer formar hjärnan.” Under detta tillfälle får du utforska lera på många olika sätt. Syftet med kvällen är att inspirera till att låta leran bli ett återkommande material på förskolan.
 3. Naturkonst: ”Naturkonst skapas för att utvecklas, förändras och slutligen förfalla.” Vi utgår från boken Levande Spår - att upptäcka naturen genom konst och konsten genom natur.
 4. Återbruk som kreativ kraft: Workshopen ägnas åt återbruk i teori och praktik.
 5. Visuell kommunikation: Vad, hur, varför och för vem dokumenterar vi?

Mer information om våra kompetensutbildningar för pedagoger i Mölndal finns på Mölndals stads hemsida, Sinkadusen/fortbildning. Vi erbjuder även studiebesök för andra kommuner.

Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare
carina.eriksson@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad