Barn och konst

Vad är konst? När är det konst? Var blir det konst? Många spännande frågor väcktes när nätverket Skapande förskola mötte konstvetare Marie Bendroth Karlsson. Hon berättade att barnens erfarenheter av mötet med konst är beroende av de vuxnas beteende.

barnochkonst

Nu har Skapande förskolanätverket haft höstens stora gruppträff. Vi samlades på Stensjöns förskola och där lyssnade vi till Marie Bendroth Karlsson, förskollärare, konstvetare och fil.dr. Hon har varit verksam som forskare och lärare vid Högskolan i Gävle och Högskolan i Borås i Bild- och konstpedagogik.

Kvällens rubrik var Barn och konst

Marie ställde många frågor som genast väckte vårt intresse: 

Vad är konst? När är det konst? Var blir det konst? Kan natur vara konst? Vi diskuterade också om barnens alster kan kallas för ”konst” - är barnen ”konstnärer” när de jobbar med skapande? Vi som pedagoger vill gärna lyfta barnen och det de gör, men kan också prata med barnen om att vara verksam konstnär är ett yrke som kräver mycket träning och som vi kan välja att utbilda oss till som vuxna. 

Vi fick höra Nina Bondessons definition av konstbegreppet: ”Konstnärlig verksamhet är ett grundläggande kännetecken på mänskligt liv. Det handlar om språk, om kommunikation. Om gestaltning av livet och tillvarons villkor. Att känna igen sig. Att lära att andras liv hänger samman med mitt.”

Vuxnas beteende är betydelsefullt

Hur väljer vi det barn ska se? Vad tror vi är ”bra” och intressanta bilder för barn? Marie berättade att barnens erfarenheter av mötet med konst är beroende av de vuxnas beteende. Barnen får olika upplevelser i en konsthall ifall de vuxna inte förstår syftet utan snabbt går vidare eller ifall vi vuxna är överentusiastiska och därför riskerade att ”köra över” barnen. Bäst är det när vuxna visar  ”lagom” intresse, då är vi mer benägna att bjuda in barnen genom att ställa öppna och nyfikna frågor.

Varför ska vi låta barnen möta och konsten?

 • Konst som en del av mänsklig kommunikation
 • Vidga barnets erfarenhets- och livsvärld
 • Impulser och inspiration till eget skapande
 • Gemensamma upplevelser att samtala om (språk)
 • Uppmärksamt seende, skolad blick

Marie avslutade med att beskriva att det finns två sätt att vara kreativ på: Man kan sjunga och dansa eller man kan skapa förutsättningar för sångare och dansare. På förskolan vill vi kanske göra både ock…

Kommentarer efter föreläsningen var: Kul att lyssna på! Nu har jag fått mycket inspiration. Det kan ju vara så enkelt som att projicera upp en konstnärlig bild på väggen och se vad som händer.

Anette Eskilsson Verksamhetsutvecklare
anette.eskilsson@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad