Kärlekshandboken

Under höstterminen i åk 8 arbetade vi kring temat spänning och som motvikt till detta, fokuserar jag nu under vårterminen på kärlek. Under fem veckors tid har eleverna arbetat med en stor skrivuppgift i Google classroom, Kärlekshandboken, där de kontinuerligt fått formativ bedömning av mig. Vilka otroliga arbeten det har blivit! Att arbeta utifrån ett visst tema i ämnet svenska är något som jag brukar utgå ifrån i min planering. 

Kärlekshandboken, elevarbeten

Parallellt med detta har jag läst boken Som hund som katt av Per Nilsson högt, en nyutgiven bok vars berättarperspektiv fängslar eleverna. Huvudkaraktärerna har inga namn utan kallas jag och du och deras kön avslöjas inte förrän på slutet och då får man bara reda på du-personens kön. Under en sådan högläsning "skapar den gode läsaren ett slags inre scenario i form av mentala bilder som påverkar förståelsen" enligt Barbro Westlund (Att undervisa i läsförståelse). Dessa inre bilder är olika för eleverna beroende på kultur, erfarenhet och vilken bakgrundskunskap de har.

Som en fortsättning på kärlekstemat har min ambition varit att få in det vidgade textbegreppet i klassrummet, vilket utöver skrivna och talade texter också omfattar bilder. I det centrala innehållet i Lgr 11 ingår "lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang". Så svenska är inte bara läsning utan lyssning, filmtittande och betraktande av bilder. Vi som lärare kan inte blunda för den multimedia som tar över samhället, utan här ska vi ta in det vidgade textbegreppet i klassrummet och använda oss av det för att ge eleverna möjlighet att utveckla språket.

Utifrån målsättningen att arbeta med det vidgade textbegreppet och koppla ihop det med resonemanget ovan om mentala bilder, har klassen som avslutning på kärlekstemat fått se en typisk kärleksfilm, nämligen Vingar av glas. Det övergripande temat är en problemfylld kärlek mellan olika kulturer/släkter där en förälder gör allt i sin makt för att de två ungdomarna inte ska få varandra, med andra ord ett vanligt tema. Andra teman som dyker upp är en flickas uppror mot patriarkatet, syskonkärlek, identitetskris och rasism. Som Barbro Westlund lyfter fram i: Att läsa och förstå (Skolverkets Kunskapsöversikt, 2016) måste läsaren ta en aktiv roll och fylla ut "luckor" i texten (i det här fallet filmen) för att få ett sammanhang. Som filmanalys har jag här använt mig av Keene och Zimmermans textkopplingar:

Text till
 • Text-till-själv-koppling :Finns det någon i filmen som påminner om ditt eget liv?
 • Text-till-text-koppling :Finns det något i filmen som påminner om någon annan film/bok du känner till?
 • Text-till-världen-koppling: Finns det något i filmen som påminner om något som händer eller har hänt i omvärlden?

Jag använder mig gärna av post-it-lappar när eleverna ska reflektera och här fick de olika färger för att skriva ned sina reflektioner kring de olika textkopplingarna (en fråga i taget). Vi arbetade enligt EPA-modellen fast med liten variation så att istället för att diskutera i par, delade jag in dem i grupper om fem som fick delge varandra sina reflektioner. Slutligen fick de sätta upp sina post-it-lappar på whiteboarden som jag hade delat in i tre fält. Därefter hade vi en gemensam diskussion där jag lyfte upp olika "trådar"/"reflektioner".

Här är några exempel på kopplingar som gjordes:

 • Text-till-själv-koppling:

Hur föräldrar inte alltid förstår. Men även om de inte förstår så ger de allt de har för att deras barn ska ha det bra.

Bråk mellan syskon ibland men i vissa stunder finns hon/han alltid där.

Bråkat med min pappa så jag ville flytta.

Att man ibland inte får det stöd man behöver när det har hänt något.

Ensamstående förälder som gör allt för sina barn.

En syster man kan lita på och kan säga allt till.

Min mormor är muslim så det reflekterar lite på mitt eget liv.

Att det är svårt med språket (svenskan) för ens föräldrar.

 • Text-till-text-koppling:

Turk och Ayla- det är en svensk kille och en utländsk tjej som är kära.

Tsatziki - för det är samma skådespelerska och det är ett barn som lever med sin mamma.

Skam - Evas mamma ville inte att hon skulle vara ihop med pojkvännen.

Boken Som hund som katt - Det finns en halvkriminell person i båda.

The Flash- För att hans mamma dog när han var väldigt ung.

The Notebook - När föräldrarna vill att man ska vara med någon annan istället för den man fallit för.

Romeo och Julia

 • Text-till-världen- koppling:

Tvångsgiftermål som sker på vissa ställen i världen.

Flyktingkrisen- det kommer många flyktingar till Sverige.

Misshandel av kvinnor

Sexuellt utnyttjande av kvinnor.

Att många våldtäktsoffer inte blir trodda.

Att den som blir våldtagen känner skuld.

Hur kvinnors röst tystas ned i samhället.

Folk har svårt att komma in i samhället och få jobb när de har ett utländskt namn eller inte pratar flytande svenska.

Utanförskap beroende på var man kommer ifrån.

Klassrum

Att arbeta på detta sätt med det vidgade textbegreppet det vill säga ge eleverna språkliga uttryck för kopplingar, ett så kallat metaspråk, gör att det är lättare att diskutera tolkningen av text med varandra. Jag har satt upp namnen på de tre kopplingarna på klassrumsväggen och då kan jag på ett naturligt sätt använda dem i olika sammanhang oavsett vilken slags text det handlar om. Så tänk bredare och nytt och låt det vidgade textbegreppet komma in i klassrummet för en ökad måluppfyllelse!

Bloggare:

Katarina Krokström Förstelärare Fässbergsskolan

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Skriva

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad