Värdeskapande läs- och skrivprojekt

Vi har på Hallenskolan under vårterminen startat ett läs och skrivprojekt i F-3 för att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Barn läser

Ett av våra syften med projektet är att eleverna ska utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Genom att skriva sina egna berättelser med syfte att sedan läsa dem för yngre elever på skolan ges eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Sagomattan

Eleverna i år 2 och 3 har under hösten tränat sig på att skriva sagor och berättelser utifrån en modell hämtad från SVT Play, Sagomattan. De har fått lära sig att en berättelse måste ha en tydlig början där man beskriver huvudpersonen och miljön, att det sedan oftast finns ett dilemma/problem som man kanske behöver hjälp av någon eller något att lösa. Till slut är det viktigt att man gör ett tydligt avslut på sin berättelse. Vi har gemensamt tagit fram stödfrågor som underlättar när de ska skriva sina berättelser. De har även tränat sig i att skriva tankekartor innan de påbörjar sitt skrivande.

Barn skriver böcker

Efter jul fick eleverna i år 3 i uppdrag att skriva berättelser som de sedan skulle läsa för år 1, dvs de fick en målgrupp att skriva för. Nu var de tvungen att verkligen tänka efter hur de skrev, vilka bilder de ville ha med och vilka detaljer de skulle ha med för att underlätta för förståelsen hos de yngre läsarna. Eleverna fick välja om de ville skriva i par eller enskilt.
Efter några veckors aktivt skrivande och målande med flera omläsningar och korrigerande i texterna så var det äntligen dags att läsa för år 1! Eleverna var nervösa och lite spända för hur deras berättelser skulle tas emot. Vad skulle de tycka?
Men det gick väldigt bra, alla var nöjda och fick beröm för sina sagor. Några ville genast skriva fler sagor och några ville göra förändringar och förbättra sina sagor eftersom de märkte att de missat lite.

Vi startade även ett Läsprojekt i F-3 där eleverna i år 2 läser för Förskoleklassen och eleverna i år 3 läser för år 1 en gång/vecka. Detta för att öka läslusten och intresset för läsning och böcker. Vi tränar även genom läslyftet läsförståelsen, genom att eleverna ställer frågor på texterna och pratar om böckerna de läser både innan och efter. Eftersom vi arbetar med ”Läsfixarna” i år 1-3 så tränas eleverna tidigt i att reflektera över texters innehåll och mening.

När de läser för varandra har vi fasta läsgrupper, som får tid träna på sin bok innan så att de kan läsa med inlevelse och flyt.

Nästa steg är att de yngre eleverna får önska sagor/bok att lyssna på. Kanske även att man får ta med egna favoritböcker som man vill läsa eller höra. Vi får se. Projektet ska fortsätta fram till sommaren innan vi utvärderar det.

Lena Fredriksson lärare Hallenskolan

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Läsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad