Förskoleklassnätverket bjuder in till föreläsning

Görel Sterner är en av tre författare till boken Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Nu har pedagoger i Mölndals förskoleklasser chans att ta del av hennes inspirationsföreläsning.

Förskoleklass föreläsning: Foto: Bea Samuelsson

Nätverk

Förskoleklassnätverket är en arena för att dela, utbyta och lära tillsammans och syftar till att samla representanter från alla stadens skolor.

Beatrice Samuelsson på Västerbergsskolan, Anette Ström på Skånhällaskolan och Madeleine Stolpe på Sinntorpsskolan fungerar som samordnare för nätverket och du som ännu inte har hittat dit med en representant från din skola är varmt välkommen att höra av dig till någon av dem.

Föreläsning med Görel Sterner

Görel Sterner är en av tre författare till boken Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Hon är utbildad förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog. Görel har även skrivit rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik tillsammans med Ingvar Lundberg.

Tid: Torsdagen den 23 november 2017 Kl 14.00 – 17.00
Plats: Kvartersgården på Skånhällaskolan
Vi bjuder på kaffe och bulle.

Anmäl dig till Anette Ström anette.strom@molndal.se så snart som möjligt, dock senast fredagen den 17 november och meddela då även om du har någon allergi.

Väl mött den 23 november
Anna-Carin, Annika, Anette, Madeleine och Beatrice

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad