Matematikinspiration till förskoleklasser 

Drygt 50 pedagoger från förskoleklasser runt om i Mölndal som träffades för att få lyssna till Görel Sterner i Kvartersgården på Skånhällaskolan 23 november.

Föreläsning Sterner, start. Foto: Anette Ström

Informell och formell matematik

Görel inledde med teori kring hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning och berättade om sambanden mellan barns erfarenheter av tal och räkning före den formella skolstarten och deras fortsatta kunskapsutveckling genom utbildningssystemet. Görel menar att förskoleklasstiden blir den viktiga kopplingen mellan den informella och den formella matematiken. Det är också under året i förskoleklass vi har stora möjligheter att förebygga matematiksvårigheter.

Efter en kort kaffepaus fick vi ta del av konkreta tips på
hur vi kan arbeta matematiskt i förskoleklassen med hjälp av en undervisningscykel bestående av sex faser; räkneramsor, en inledande aktivitet, pararbete, helklassdiskussion, barnens egen dokumentation och en uppföljande aktivitet. Görel betonade vikten av att visualisera matematiken och gav många förslag på hur det kan göras.

Lyfta barnens resonemang

Genom att beskriva matematiska aktiviteter med olika uttryck, jämföra med sina kamrater och upptäcka likheter och skillnader i varandras resonemang utvecklar barnen sin förståelse för matematiska begrepp. Enligt Görel är konsten med undervisningen helt enkelt att låta barnens föreställningar och resonemang komma upp till ytan.

Vi fick många konkreta förslag på vilken typ av frågor man kan ställa; - Hur kan man veta det? - Hur tror du att Lisa har tänkt? - Kan det vara på något annat sätt?

Föreläsning Sterner. Foto: Anette Ström

I boken ”Tänka, resonera och räkna i förskoleklass” beskrivs arbetssättet utförligt i fyra olika kapitel eller teman;
1. Klassificering , sortering och mönster.
2. Mängder, antal och talmönster.
3. Tals helhet och delar samt.
4. Talraden och tallinjen.

Med boken får vi som arbetar i förskoleklass ett stöd för undervisningen och en bra grund för fortsatt matematikarbete. Det var en väldigt givande föreläsning och vi är många som är sugna på att komma igång och arbeta med det här materialet.

Beatrice Samuelsson
Förskollärare Västerbergsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad