Förstelärare med fokus digitalisering

I slutet på höstterminen valdes ett antal av kommunens förstelärare ut för att arbeta med, fördjupa sig inom och leverera för spridning kommunövergripande inom flera olika områden, där kommunens skolor kan ha behov av extra förstärkning. I torsdags var det dags för en uppstartsträff för terminen. 

Förstelärarträff januari 2018

Områden har tagits fram av ledningsgrupp i samverkan med rektorer. De olika områden som berikats med kompetenta och engagerade förstelärare är Digitalisering, Delaktighet och inflytande, Hälsa, Nyanlända och Elever i riskzon. Som en av samordnarna i förstelärgruppen Digitalisering berättar jag här lite om vår grupps nuvarande förståelse av var vi som grupp står just nu.

Förstelärare workshop

Som grupp är vi i en lärakännafas. En del av förstelärarna i gruppen har tidigare arbetat ihop i ett gediget arbete med att implementera G-suite i kommunen. Andra är mer nya i gruppen. Det gör att vi måste arbeta en del med att få ihop gruppen så att alla känner alla på ett bra sätt, synliggöra våra styrkor, talanger förmågor, intressen och bygga ett tillitsfullt och utvecklande klimat. Gruppen består av 9 förstelärare Fredrik Andersson, Henrik Krantz, Anders Bäckner, Ulrika Mode Olausson, Maria Bitsch, Sören Andersson, Rakel Cedersjö, Dan Gillegard, Pär Ivarsson och två representanter jag Camilla Rudevärn och IKT-samordnare Anders Karlsson från Stöd- och utvecklingsenheten.

Ett av Skolförvaltningens fokusområden under 2018 kommer att vara just Digitalisering.
För att komma närmare varandra i förståelse för uppdraget bestämde vi som samordnar att testa en modell, ett verktyg som också ingår i Skolverkets satsning. Leda digitalisering, i vilken samtliga rektorer och förskolechefer i kommunen deltar.

Förstelärare workshop

Modellen heter Effektkedja. Vi hade tidigare under dagen arbetat med rektorer/förskolechefer i workshop runt samma modell.

De två steg som vi hann med under denna träff var ”Effekt och Resultat” Vi fick naturligtvis borra i och definiera hur vi förstår dessa begrepp utifrån vårt uppdrag.

Vad är skillnaden mellan effekt och resultat? Vad innebär effekt och resultat på kommunnivå? På enhetsnivå? Klassrumsnivå?

Vi samtalade om vad det finns för andra modeller där dessa begrepp benämns på liknande sätt. Vi kom fram till att effekt och vision har likheter, liksom resultat och mål. Vi samtalade också om vikten av att se kopplingarna i kedjan framför sig. För vår del, som gruppen som bland annat har som uppdrag att underlätta processer vid införande av reviderade styrdokument på skolor i Mölndal, blev det en intensiv och spännande workshop med fokus på förväntad effekt hos pedagoger och elever av vårt kommunövergripande arbete. Med som åhörare hade vi också Maria Spante, följeforskare Högskolan i Väst, som också som följer oss i arbetet Leda digitalisering.

Våra viktigaste slutsatser är att det är de diskussioner och fördjupande samtal som kommer fram i samband med användning av olika modeller, som blir det riktigt viktiga i nuläget. Vi måste skapa en gemensam förståelse och en samsyn runt vad vi menar med de effekter och resultat vi nu vill styra mot i vår grupp. Vi lärde känna varandra lite mer och våra tankar blev synliggjorda med hjälp av vår språksättning. I ett större arbete ihop med SPSM och Göteborgs universitet konstaterade vi redan för flera år sedan att gemensam språksättning och förståelse av den är a och o när man vill åstadkomma, utveckla eller förbättra något tillsammans.

Vi kommer att fortsatta arbetet med vår effektkedja under nästa träff. Alla funderar under tiden på vilka aktiviteter vi som grupp kan genomföra inom våra givna ramar. Aktiviteterna ska naturligtvis leda till de resultat och effekter vi funderat runt.

Att sova på saken eller kanske mer rätt uttryckt att få reflektera på egen kammare kan vara värdefullt efter ett intensivt workshoppande i storgrupp. Vi ser fram emot nästa träff. Vi kommunicerar under tiden som grupp online såklart. Under våren kommer ni få ta del av olika förstelärargruppers tankar här på Pedagog Mölndal, men också förhoppningsvis på olika sätt se och känna av effekter av vårt gemensamma arbete.

Utcheckning förstelärarträff

Träffen avslutades med en liten utcheckning där varje grupp berättade om vad de gjort hittills och hur de ska ta sig vidare. Jag lämnade träffen på lätta steg och är glad över att vi i Mölndal samlar kompetens på olika sätt för att föra ut den i riktade insatser mot en likvärdig skola.

På återseende

Skribent Camilla Rudevärn verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad