Andras tankar ger bränsle åt egna

Nu har vårt årslånga arbete som handledare för läslyftet kommit till sitt slut. Under året har vi fått utmana oss själva och varandra, under ledning av Katarina Krokström och Camilla Rudevärn. Med hjälp av dessa superhandledare har vi ofta fått ta steg utanför vår bekvämlighetszon.

I handledning på handledning har vi mötts i gemensamma frågor kring handledarrollen, trots att vi jobbat med olika moduler på våra enheter.

Tanken bakom handledning på handledning har varit att stötta oss i vår roll att leda kollegor, men också att ge oss verktyg att använda på träffarna på våra skolor. Ytterligare ett fokus har varit vår personliga utveckling som handledare. I detta arbete har vi jobbat med självskattning av nyckelfärdigheter, där vi i början fick syn på våra styrkor och utvecklingsområden. I slutet av läsåret har vi gått tillbaka till utvärderingarna och tydligt kunnat se på utveckling.

Vi har under året fått en bra utbildning i hur man handleder för kollegialt lärande. Vi har tillsammans med andra handledare, från olika enheter gått igenom den här processen. Det är ju passande eftersom det är det, det handlar om, att gå igenom olika lärprocesser tillsammans. Långsiktigt kommer detta ge oss fördjupad kunskap och förståelse kring våra möten med elever och andra kollegor för att skapa så många lärandesituationer som möjligt. 

Läslyft bok handledning

Kurslitteratur

I mitten av året fick vi möjlighet att läsa Annika Cederberg-Scheikes bok “Handledning för kollegialt lärande”. Vårt spontana omdöme om boken var “att vi skulle fått den från början”. Det är en bok med många konkreta tips som man gärna återkommer till och som med fördel kan användas som en handbok.

Vad har vi lärt oss?

Genom det kollegiala lärandet har vi fått upp ögonen för är hur mycket kunskap som vi tillsammans har och som vi under denna lärprocess kunnat samla ihop och synliggjort för varandra. Vi har blivit mer medvetna om våra styrkor och vad vi behöver jobba på mer som handledare och som lärare.

Några ytterligare exempel på kunskap vi tagit med oss ut i verksamheten: På Språkcentrum har man arbetat med “Från vardagsspråk till ämnesspråk”. Där har alla modersmålslärarna arbetat tillsammans med att utveckla ämnesspråket i alla ämnen för att främja elevernas lärande. “Detta har varit en möjlighet att utvecklas i sin roll som pedagog” berättar Payam.

På Sinntorpsskolan och Fässbergsskolan har vi jobbat med flera olika moduler.

Monika berättar att hon har handlett modulen “Att skriva i alla ämnen”. “Det bästa har varit att kunna omsätta den teori man läst i praktiska övningar med eleverna. På en del områden har man börjat att tänka på ett nytt sätt.”

Det hade varit bra att träffas gemensamt med fika och landning för att alla ska ha tid att pusta ut och ladda om. Nu är vi redo för nya utmaningar!

Payam Amin, Rose-Marie Conway,Monika Peschardt, Malin Leijon, Åsa Nordmark processledare/handledare läslyft

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Läsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad