Förstelärares fokus på övergångar ur ett elevperspektiv

Hur upplever eleverna övergångar i Mölndals skolor? Fyra förstelärare berättar här om sitt utvecklingsarbete.

Att vara ny

Att byta klass, skola eller stadie är för många elever förknippat med med nervpirr, glädje, oro och en känsla av att marken skakar till - nya roller ska formas, bekantskaper knytas och just jag som person ska i ett nytt sammanhang visa vem jag är…

Övergångar är ett spännande område som både Skolverket genom skriften Övergångar inom och mellan skolor och skolformer (2014) och Skolverket genom fördjupad dialog 2017 uppmärksammat.

Hur ser det då ut i Mölndal? Vad tänker våra barn och ungdomar kring detta? Finns det lärdomar ur ett elevperspektiv att ta till oss för att utveckla arbetet i Mölndal?

Förstelärare utgår från elevernas tankar

Under läsåret 2017/18 har skolförvaltningen valt ut följande utvecklingsområden för förstelärare att på en övergripande nivå fördjupa sig i: Elever i riskzonen, Digitalisering, Delaktighet och inflytande, Nyanlända elever samt Hälsa. Grupper av förstelärare arbetar under detta år tillsammans för att finna förbättringsmöjligheter och utveckla Mölndals arbete kring en likvärdig skola.

Vi tillhör gruppen Elever i riskzonen och består av fyra specialpedagoger som även är förstelärare; Suzanne Ekeroth från Sinntorpsskolan, Camilla Järpner från Bosgårdsskolan, Tove Kindahl och Helena Josefsson från Kvarnbyskolan. Att vara en grupp som på ett år ska gripa över Elever i riskzonen kändes oerhört stort och lite vagt i kanterna, efter en stunds diskussion samt lite omvärldsspaning så blev fokus Övergångar.

Vårt arbete utgår från ett elevperspektiv vilket gör arbetet spännande och dynamiskt, att för en stund få lyssna och samtala för att vi ska lära oss av eleverna!

Eleven i centrum

Vår uppdragsbeskrivning som presenterades för oss hade en tydlig inriktning mot elevperspektiv och omvärldsspaning . Vi valde att starta där vi står, att intervjua elever i Mölndal kändes både spännande och givande. Att utveckla arbetet i staden genom tankar från elever i dagens skola nära oss - hur fungerar övergångarna här ur deras ögon, vad har de upplevt och vad kan vi lära oss av det?

Vi startade alltså förutsättningslöst under våren 2018 med att söka elevernas röster. Urvalet föll på elever årskurs 7 då de har en hel del erfarenheter av övergångar, och för en inte alltför lång tid sedan gjort ett stadiebyte vilket kan se väldigt olika ut inom våra olika skolor. Genom gruppintervjuer med elever på alla Mölndals högstadieskolor sökte vi framgångsfaktorer och utvecklingsområden vad gäller övergångar.

Vårt arbete har under hela tiden haft (och har) ett salutogent perspektiv vilket innebär att vi letar efter det som fungerar bra - det friska - för att förstärka och lyfta fram detta! Vår förhoppning var att fånga elevernas tankar, idéer och situation. Vi hade även i detta arbete ett tydligt etiskt
ställningstagande; ingen person eller skola skulle vara i fokus eller utpekad. Vårt syfte handlar om att genom samtal och fina möten förstå hur eleverna ser på, och påverkats av, olika övergångar de upplevt - kan vi som vuxna och ansvariga i skolans värld skönja mönster och se förbättringsmöjligheter?

Vi genomförde alla intervjuer innan sommaren och det var möten som gav energi, nya tankar och mycket värme! Vi gick på sommarlov med en fin erfarenhet i bagaget då vi är djupt tacksamma över hur fint vi blev mottagna av pedagoger och elever. De elever vi träffade delade generöst med sig av sina tankar, upplevelser och erfarenheter.

Framtiden

Vad ska det bli av detta? Till jul har vi som målsättning att presentera en sammanställning för skolförvaltningen som innehåller en analys av vad Mölndals elever säger, aktuell forskning inom området, och hur vi kan använda detta för att förbättra övergångar i skolan, både för elever generellt och för de elever som befinner sig i någon form av riskzon och är extra sårbara.

Just nu befinner vi oss i uppstarten av en ny termin, samtidigt som allt vårt intervjumaterial fått vila och vi fått distans över sommaren. Det är en liten skatt som ska användas på ett klokt sätt. Vårt mål har hela tiden varit att få fram ett resultat av detta som kan vara användbart, som kan göra skillnad för eleverna i Mölndals stad. Under hösten kommer vi att träffas för att sammanställa vårt insamlade material - vad berättar eleverna för oss och hur kan vi ta lärdom av detta? Hur kan det vi ser speglas mot vår omvärld och rådande forskning?

Frågorna är stora och många; ju mer man letar desto mer förstår man att det är mycket man inte förstår :)

Suzanne Ekeroth
Helena Josefsson
Camilla Järpner
Tove Kindah

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad